Kakovost vode kopalnih voda je odlična

voda22Predstavljeno letno poročilo Evropske komisije o kakovosti kopalnih voda ugotavlja, da je kakovost vode na večini evropskih kopališč odlična.

Voda na evropskih plažah, v rekah in jezerih je bila v letu 2013 na splošno visoke kakovosti, pri čemer več kot 95 % teh kopališč izpolnjuje minimalne zahteve. Kar 83 % kopališč ustreza strožjim zahtevam in so dobila oceno odlično. Oceno slabo je prejelo le 2 % evropskih kopališč. Iz podatkov je tudi razvidno, da je bila kakovost obalnih kopalnih voda nekoliko boljša od celinskih.

Vir: PEK