Pozitiven vpliv na razvoj kmetijstva

kmetijaEvropska komisija je ob 10. obletnici širitve s 15 na 25 držav članic EU objavila prispevek o razvoju na področju kmetijstva in podeželja ter učinku skupne kmetijske politike. Ugotavlja, da je zadnje desetletje zelo pozitivno vplivalo na razvoj kmetijstva in kmetijsko-živilskega sektorja v desetih novih članicah.

Skupna kmetijska politika ima zelo pozitiven vpliv tudi na Slovenijo. Kmetijski dohodki med letoma 2003 in 2012 pa so se povečali za 87 % oziroma v povprečju 7,2 % na leto. Kmetijski dohodki kot delež povprečne plače v celotnem gospodarstvu so zelo majhni (manj kot četrtina) v primerjavi s povprečjem zadevnih desetih držav članic. V obdobju 2005–2013 je bilo iz skupne kmetijske politike Sloveniji namenjene 1,9 milijarde evrov. Slovenski kmeti so prejeli 800 milijonov evrov neposrednih pomoči in prek 1,1 milijarde evrov za povečanje trajnosti kmetijstva razvoj podeželja. Podatki tudi kažejo, da maloprodajne cene hrane rastejo hitreje kot cene osnovnih kmetijskih proizvodov, gospodinjstva pa danes za hrano porabijo manjši delež proračuna. Statistika tudi pravi, da se je izvoz kmetijskih proizvodov v zadnjem desetletju več kot potrojil.

Vir: PEK