Reciklaža igrišč za varna igrišča Slovenije

image001Igra je sestavni del otroštva. Naloga staršev in varuhov je pomoč med igro ter omogočanje pravic otrok do izražanja, naloga tistih, ki omogočajo igro pa je, da otrokom zagotovijo čim večjo zaščito zdravja in varnosti pri igri. Prav slednji, lokalne in stanovanjske skupnosti, šole, vrtci, oblikovalci okolja in druge osebe, ki so vključene v oblikovanje prostora za igro in rekreacijo, pa pogosto nimajo zadosti znanja o tem, kaj je treba upoštevati pri načrtovanju in vzdrževanju otroških igrišč. Od tod pobuda za projekt, ki ponuja natančno oceno tveganja in temu primeren predlog ureditve.

Pri načrtovanju „reciklaže“ otroških igrišč sta v ospredju kakovost in iznajdljivost, čas in premišljenost. Dobro načrtovano igrišče za igro najmlajših, omogoča lažje in boljše vzdrževanje ter s tem večjo varnost. Cilj projekta je izobraževanje tistih, ki igrišča načrtujejo, ter pomoč tistim, ki jih že upravljajo. Javni prostor namenjen igri, bo s pomočjo tega projekta ustrezno prilagojen potrebam otrok ter varnostnim zahtevam, na novo usposobljen kader pa dragocen skrbnik občinskih javnih igrišč.

Info na: reigrišče@varnoigrisce.si