V vročih dneh ne pozabite na pitje vode

vodaVročina v okolju ima lahko številne neprijetne posledice za zdravje, zlasti za občutljivejše skupine prebivalstva, zato je v vročini treba poskrbeti za pitje tekočine.

V Ljubljani delujejo pitniki, ki so priključeni so na osrednji vodovodni sistem Ljubljane. Vsako leto pred pričetkom obratovanja preverijo, če so tehnično brezhibni in tudi, če pitna voda na izlivu ustreza določbam zakonodaje.

V času delovanja so vključeni v redni notranji nadzor pitne vode upravljavca vodovoda in bi bili iz obratovanja izključeni takoj, ko bi bilo ugotovljeno kakršnokoli odstopanje od določb pravnih aktov.

Ker stojijo na lokacijah, kjer je v neposredni bližini javno vodovodno omrežje, je zadrževalni čas od le-tega do pipe pitnika kratek, zato se voda v njih običajno ne pregreva.

Vir: ljubljana.si