Gorenjske občine prejele električna kolesa

koloKot poročajo na portalu Energija doma, je po navedbi Elektra Gorenjske predsednik uprave omenjene družbe ob 50. obletnici družbe vsem 17 gorenjskim občinam podaril električna kolesa z zavezo po nadaljnjem aktivnem soustvarjanju trajnostne mobilnosti in razvoja Gorenjske.

»Petdeset let je za podjetje Elektro Gorenjska velik dosežek, ki ga moramo spoštovati in ceniti. V času krize in slabih novic smo lahko ponosni na svoje uspehe in uspešno delovanje podjetja. Le preko sodelovanja z lokalnimi skupnostmi pa lahko uspešno zgodbo tudi gradimo naprej, zato nam je mar za prihodnost, naše zanamce in čisto okolje,« je ob priložnosti dejal Luskovec.

Vir: http://www.energijadoma.si/novice/enobcina/elektricna-kolesa-v-vsako-gorenjsko-obcino#.U7erYvl_t8E