Rast ekoloških kmetij

kmetijaEvropska komisija je objavila podatke o ekološkem kmetijstvu v Evropski uniji, ki opisujejo območja in gospodarstva, vključena v ekološko kmetovanje, ter vrsto proizvodnje in lastnosti ekoloških kmetovalcev.

V zadnjem desetletju se sta se tako število ekoloških kmetij kot površine za ekološko kmetovanje povečali za polovico ali več. Površine za ekološko kmetovanje v EU so se povečale za približno 500.000 hektarjev letno. Tako je danes v Evropi preko 186.000 ekoloških kmetij, ki obdelujejo 9,6 milijona hektarjev zemlje.

Vzorci ekološkega kmetovanja se med državami članicami EU razlikujejo. V EU največji delež predstavljajo trajni pašniki (45 %), sledijo žito (okrog 15 %) in trajni nasadi (okrog 13 %). Ekološka živinoreja ostaja omejena, saj v primerjavi s celotno živinorejo v EU znaša le okrog 1 %. Ekološki kmetovalci so mlajši kot tradicionalni kmetovalci v EU. Leta 2010 so kmetovalci, mlajši od 55 let, predstavljali 61,3 % celotnega ekološkega sektorja, v tradicionalnem kmetijstvu pa samo 44,2 %.

Vir: PEK