Reciklaža baterij

baterijeRecikliranje baterij je pomembno za zmanjšanje porabe potencialno uporabnih snovi. S tem pa tudi prizanašamo našemu okolju. Stare baterije lahko odnesete na zbirna mesta, ki jih pogosto najdemo v trgovinah, kjer ste baterije kupili.

Baterije (in akumulatorje) lahko zamenjate ali oddate tudi na večjih bencinskih črpalkah ali lokalnih trgovinah, kjer imajo pri blagajni postavljene koše za stare baterije. Ker baterije veljajo za nevarne odpadke, jih komunalna podjetja zbirajo dvakrat letno, zato se je dobro pozanimati, kdaj bodo tovrstne odpadke zbirali v vašem kraju in takrat varno odvržete odvečne baterije.

Vir: bodieko.si