Možnosti ponovne uporabe prečiščene odpadne vode

vodaEvropska komisija je začela javno posvetovanje o možnih ukrepih EU, s katerimi bi spodbudili ponovno uporabo prečiščene odpadne vode. Odpadna voda iz komunalnih čistilnih naprav zdaj večinoma preprosto odteka v reke in jezera.

Z bolj množično ponovno uporabo odpadne vode bi lažje reševali vse večje težave zaradi pomanjkanja vode in suše. Ponovna uporaba vode ima tudi manjši vpliv na okolje kot pridobivanje vode iz drugih virov, denimo medregionalno preusmerjanje vod in razsoljevanje.

Evropsko komisijo zanima, kako državljani, deležniki, podjetja, nevladne organizacije in javni organi gledajo na možnost ponovne uporabe vode, kakšne so morebitne ovire ter kateri regulatorni in neregulatorni ukrepi EU bi jih najučinkoviteje odpravili in spodbudili uvajanje varne ponovne uporabe vode v Evropski uniji. Javno posvetovanje bo trajalo do 7. novembra 2014.

Vir: PEK