PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA 2014

okolju_prijazna_obcina_tnDanes bodo na Gospodarskem razstavišču Ljubljana, podeljeni nazivi in priznanja občinam, ki so sodelovale na letošnjem jubilejnem vseslovenskem natečaju »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki ga od leta 2010 organizira društvo Planet Zemlja. Komisija letošnjega natečaja, v sestavi strokovnjakov Zavoda za gozdove RS, Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalnega instituta za javno zdravje, društva za ENO glasbo, zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarskega razstavišča Ljubljana, Okoljsko raziskovalnega zavoda, Gradbenega instituta ZRMK in društva Planet Zemlja, je izbrala občine, ki so s svojim delovanjem na področju varovanja gozdov, lokalne samooskrbe, onesnaževanja s hrupom, trajnostnega turizma, sejemske dejavnosti, ravnanja z odpadki, energetike in okoljskega komuniciranja, zaslužili najvišje ocene ter s tem naziv Planetu Zemlja prijazna občina 2014.

Planetu Zemlja prijazne občine 2014 so:

V kategoriji do 3.000 prebivalcev – občina Razkrižje

V kategoriji med 3.000 in 5.000 prebivalcev – občina Poljčane

V kategoriji med 5.000 in 10.000 prebivalcev – občina Zreče

V kategoriji nad 10.000 prebivalcev – občina Žalec

V kategoriji Mestnih občin – Mestna občina Ljubljana.

Letos bo tudi prvič podeljeno posebno priznanje za zvestobo natečaju, ki ga bosta prejeli občini Krško in Slovenske Konjice, ki v natečaju sodelujeta že od začetka, s tem pa tudi oceno napredka na posameznih področjih, ki jih spremlja natečaj.

Oceno navajamo v nadaljevanju.

 

Novost letošnjega natečaja pa je nabor okoljsko-družbenih pobud, ki so se jim sodelujoče občine lahko pridružile in odločile, da jih izvedejo. Gre za neobvezujoče pobude, ki jih je pripravilo društvo Planet Zemlja. Nekatere občine so jih zaznale kot pomemben prispevek pri razvoju kvalitete bivanja občank in občanov. Tako bodo v občini Žalec izvajali projekte: Martinov plašč, Občina naravnega blišča, Kilometer nič, Občanova stojnica, Reigrišče – Varna igrišča Slovenije in Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2014/15. V občini Zreče so »posvojili“ projekt Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2014/15, v občini Razkrižje Občino naravnega blišča in Občanovo stojnico, v občini Ormož Martinov plašč, Občino naravnega blišča, Občanovo stojnico in Terezijin vrt, v občini Bled pa projekt Martinov plašč, Občanova stojnica in Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec.

Več o pobudah najdete spodaj.

Med občinami ki bodo prejele priznanje so letos: Kostanjevica na Krki (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), Vodice (v kategoriji med 3 in 5.000 prebivalci), Bled (v kategoriji med 5 in 10.000 prebivalci), Krško, Ormož, Radovljica in Slovenske Konjice (v kategoriji nad 10.000 prebivalci) ter Velenje (v kategoriji Mestne občine).

Sodelujoče občine bodo nazive, priznanja in posebna priznanja prejele v četrtek, 13.11.2014 ob 19. uri v dvorani Galerija, na osrednjem dogodku sejma Narava zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Letošnji natečaj, na katerega se je prijavilo 18 občin iz naslednjih regij: zgornje-gorenjska, osrednja, savinjsko-šaleška, notranjska, štajerska, Posavje, dolenjska in Prekmurje, je prvič podprla tudi Skupnost občin Slovenije.