ZDRAVKO SE PRIPRAVLJA

20150113_091943(Celje, 24.2.2015) Pred nekaj dnevi, se je v Celju znova sešla delovna skupina projekta Inovativna igralna pot in dogovorila začetek aktivnosti v marcu. Vodja projekta, direktorica Zavoda za varno igro Andreja Bednjički, je s strani Mestne občine Ljubljana prejela zeleno luč za postavitev igral na pot med Osnovno šolo Koseze in Vrtcem Mojca v ljubljanskih Kosezah. Tam bo Inovativna igralna pot zarisala svojo prvo črto na zemljevidu Slovenije.

Ker gre za pilotski projekt motiviranja mladih k večji gibalni aktivnosti, ki je dobil podporo s strani Norveškega finančnega mehanizma EGP, bo skupina v marcu začela z aktivnim umeščanjem igral, pri tem pa bodo uporabnike (otroke s starši, zaposlene na VIZ in VVZ ter naključne mimoidoče) te sicer javne poti, spremljala zanimiva navodila o možnosti uporabe igral.

V mesecu aprilu bo novo igralno pot javnosti predstavil Zdravko – maskota projekta, ki se je te dni pojavil v izložbi Ljudske univerze v Celju. Tam že vse od januarja v organizaciji Zavoda za varno igro, potekajo tudi predavanja “Gibanje-tveganje-varnost”, kjer starše, vzgojitelje in učitelje ter drugo zainteresirano javnost, poučujejo o pomenu gibanja pri predšolskih otrocih, razvoju motoričnih sposobnosti preko formalne in neformalne igre, pomenu in načelih varnosti na igriščih, kazenskih in odškodninskih odgovornostih v primeru poškodb na igriščih in o tem kakšna so igrišča danes.

Predavanja se bodo odvijala vse do septembra v Info Centru na Ljudski univerzi Celje vsako drugo sredo v mesecu ob 16.30 uri, točni termini pa bodo redno objavljeni v celjskem mesečniku prireditev, ki je dostopen tudi na spletni strani (http://www.celeia.info/ ) ter na spletni strani projekta Inovativna igralna pot (www.oopa.si ).