BRISTOL, ZELENA PRESTOLNICA EVROPE NA EKO KONFERENCI V LJUBLJANI

bristol cyclingBristol je med finalisti letošnjega izbora Zelene prestolnice Evrope, prepričljivo zmagal in tako prejel laskav naziv, ki ga podeljuje Evropska komisija vsako leto mestu, ki izstopa po svojem okolju prijaznem delovanju. Mesto bo s pomočjo Britanskega Veleposlaništva, svojo zeleno vizijo predstavil tudi na letošnji Eko konferenci, 22.4.2015.

V ožjem izboru finalistov je bila tudi Ljubljana.

Nagrada se podeli mestu, ki prednjači po okoljski prijaznosti mestnega življenja. Najprej odbor strokovnjakov oceni mesta glede na 12 okoljskih kazalnikov (lokalni prispevek k boju proti globalnim podnebnim spremembam, lokalni prevoz, zelena mestna območja s trajnostno rabo zemljišč, narava in biotska raznovrstnost, kakovost lokalnega zraka, kakovost akustičnega okolja, proizvodnja odpadkov in ravnanje z njimi, poraba vode, obdelava odpadne vode, eko-inovacije in trajnostno zaposlovanje, sistem lokalnih organov za ravnanje z okoljem, energetska učinkovitost), potem pa žirija ovrednoti, v kolikšni meri mesta dosegajo visoke okoljske standarde, njihovo zavezanost trajnim in ambicioznim ciljem za nadaljnje izboljšanje varstva okolja in trajnostni razvoj ter v kolikšni meri lahko ta mesta delujejo kot vzor drugim in spodbujajo najboljše prakse v drugih evropskih mestih.

Žirijo sestavljajo predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta, Odbora regij, Evropske agencije za okolje, Lokalnih oblasti za trajnostni razvoj (International Council for Local Environmental Initiatives – ICLEI), konvencije županov in Evropskega urada za okolje.

Doslej je nagrado za zeleno prestolnico Evrope prejelo pet mest: Stockholm leta 2010, Hamburg leta 2011, Vitoria-Gasteiz leta 2012, Nantes leta 2013 in København leta 2014.

Več informacij:

www.europeangreencapital.eu

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward

Twitter: http://twitter.com/#!/EU_GreenCapital or tweet us @EUgreencapital

Glej tudi:

http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm