KAJ V GOZDARSTVU NAČRTUJEMO IN ZAKAJ TO POČNEMO?

orazemNa šesti Eko konferenci, bo leto dni po žledolomu, ki je prizadel večino Slovenije, direktor Zavoda RS za gozdove, Damijan Oražem, na poljuden način prikazal zgodovinsko nujnost načrtovanja gozdnih donosov glede na že pozabljeno večstoletno katastrofalno stanje gozdov pri nas. Osrednji poudarek razprave bo na sodobnem načrtnem delu v gozdovih za zagotavljanje trajnosti in soobstoju proizvodnih, socialnih in ekoloških funkcij gozda. Izpostavljeno pa bo tudi vprašanje o tem, ali bi lahko gozdarsko načrtovanje nadomestili s kakšnim drugačnim razmislekom o našem največjem obnovljivem viru.