Babičina zgodba o zeliščih

Pred vami je projekt, ki ga letos izvajamo prvič. Primeren je za učence Ljubljanskih Osnovnih šol, saj smo (poskusno) vzpostavili sodelovanje z Domom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik (DSO). Projekt bo izvajala skupina stanovalk DSO, ki v svojih koritih, postavljenih na lepo urejenem balkonu, že vrsto let pridno ureja, neguje in vzgaja razne zeli. Seveda pri tem vsaka od stanovalk v to vlaga svoje znanje, izkušnje in se uči od sostanovalk, zelišča pa pridno sušijo ter uporabljajo.

Sodelovanje z DSO izhaja iz pred leti začetega sodelovanja, ko smo dela otrok, ki jih zavodi niso prevzeli nazaj, podarili tudi DSO, ki je z njimi oživil nekaj prostorov stanovalk in stanovalcev doma. Od tod je letos zrasla ideja o nadgradnji sodelovanja in pred vami je poskusni projekt, za katerega bi želeli, da bi prerasel območje Ljubljane. Zato bomo hvaležni za vsako vašo sugestijo ali kontakt z Domovi po Sloveniji, za katere menite, da bi jim nekaj podobnega lahko bilo v interesu, da z njimi dogovorimo sodelovanje.

Zdaj pa k navodilom letošnjega pilotnega projekta.

Potek do obiska DSO:

– Zavod evidentira skupino otrok (do 10 in starostno homogene) in 2 mentorici, ki ju bosta spremili v DSO.

– Organizatorju pošlje izpolnjen obrazec (vanj vpiše želeni termin izvedbe, številčnost skupine… ter izpolni ostale rubrike obrazca (v prilogi)).

– Organizator preveri razpoložljivost v DSO in o tem obvesti zavod.

– Predlagamo, da se skupinica na obisk pripravi (morda s kakšnimi vprašanji ipd)

– Ko se obisk skoordinira, zavod poskrbi za varen prevoz otrok do DSO in nazaj.

Potek po obisku DSO:

– Zavod izpolni projektni vprašalnik in ga pošlje na društvo (po pošti) – oziroma to opravi, ko izpelje vse prijavljene projekte in pošlje vse vprašalnike skupaj, tudi glavnega (manj stroškov) – do najkasneje 1.4.2016.

– V kolikor je zavod na obisku DSO naredil kakšno fotografijo, to pošlje – lahko skupaj s krajšim zapisom obiska – na e naslov društva natecaj@planet-zemlja.org ali urednistvo@eko-generacija.org (ta potem novico objavi na portalu mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org).

– Po obisku Doma, organizator zavodu pošlje račun za manipulativne stroške v znesku 15€+ddv.

– Po 1.4. začne z delom komisija, sledi prireditev s podelitvijo nagrad, priznanj in potrdil ob svetovnem dnevu zemlje, 22. aprila 2016 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Želja je, da bi vaš zavod pridobljena znanja s pridom izkoristil in jih vpel v delovanje zavoda – v mejah zmožnega, seveda. V kolikor se bodo pridobljena znanja prenesla tudi na domača gospodinjstva, lahko štejemo, da je projekt polno uspel!