Eko generacija

eko-generacija-592012Pred vami je projekt, ki se počasi prebija med prave medije mladih eko novinarjev. Želeli bi si, da bi napredek potekal hitreje, a to je odvisno predvsem od vas, spoštovani mentorji in mentorice. Zato bi vas želeli povabiti k intenzivnem motiviranju mladih k pisanju o ekoloških vsebinah.

Od leta 2012 ko je portal dobil tudi status elektronskega medija mladih eko novinarjev, smo prejeli in objavili že mnogo prispevkov mladih, pa tudi vzgojiteljev najmlajših. Da slednji ne morejo sami pisati novinarskih prispevkov nam je bilo seveda jasno, obenem pa smo opažali, da so otroci v vrtcih izjemno aktivni na področju varovanja okolja in ohranjanja narave. Zato smo vrtcem omogočili sodelovanje na način, da vzgojitelji pišejo o njihovih eko podvigih. Ti so z več vidikov izredno zanimivi.

S pomočjo mladih, ki zaenkrat še ne morejo pomembneje vplivati na kvaliteto bivanja v prihodnje, lahko pa spoznajo, da tudi njihovo mnenje šteje, soustvarjamo portal mladih eko novinarjev in s tem mlade, katerih glas bo sčasoma lahko postal ogledalo naše družbe. Z željo, da bi medij mladih eko novinarjev živel in preživel, vas vabimo k ustvarjanju, ki naj – če vam to čas dopušča – preseže obvezni minimum prispevkov v okviru natečaja. Veseli pa bomo tudi vsakega všečka na FB portala http://eko-generacija.org/.

Zdaj pa k navodilom izvedbe projekta.

Potek:

 Zavod evidentira skupino otrok, ki si želijo pisati in/ali raziskovati svoje okolje.

 K sodelovanju povabite učitelja/profesorja slovenskega jezika, da vam bo pomagal pri lektoriranju zapisov (v kolikor to že ni mentor).

 Skupino poimenujete: Redakcija …

 Redaktor je mentor projekta.

 Redakcija se dogovori za sistem dela in redna srečanja*

*Na zavodu je lahko tudi več redakcij – vsaka se posebej prijavi k sodelovanju.

 Prispevke otrok se ustrezno pripravi, lektorira, opremi (imena avtorjev, naslovi k fotografijam…).

 Pripravljene prispevke redaktor pošilja tedensko na naslov: urednistvo@eko-generacija.org .

 Za ustrezno opravljeno delo se šteje delo redakcije, ki vsak teden pošlje vsaj en novinarski zapis.

 Prispevki posamezne redakcije morajo v uredništvo prispeti do konca vsakega tedna, da se še štejejo v kvoto tistega tedna.*

*Prispevkov iste redakcije je lahko v istem tednu tudi več.

 V kolikor prispevki vsebujejo fotografije, se te pošlje posebej (ne v istem (word) dokumentu) in se jih poimenuje/naslovi, v besedilu pa označi lokacijo fotografije (kam naj jo umesti uredništvo ob objavi prispevka).

 Prispevki morajo biti opremljeni z zvrstjo zapisa (npr.: intervju, komentar…), naslovom, podnaslovom (zelo kratek povzetek vsebine – v stavku do največ 3), imenom avtorja/pisca/snemalca, imenom avtorja fotografij/avdio/video prispevkov, naslovi fotografij, in niso prostorsko omejeni.

 Vsebine prispevkov ne smejo biti žaljive ali nagovarjati k družbeno nemoralnim dejanjem – take prispevke uredništvo zavrne.

 Uredništvo si pridržuje pravico do poziva k dopolnitvi ali popravku prispevkov ter do objave lastnih obvestil.

 Uredništvo izmed redakcij izbere kandidate za nagrade po ključu: redakcije ki so poslale največ prispevkov, redakcije ki so poslale največ različnih zvrsti prispevkov, glede na izbor pa doda še kakšno posebno nagrado. Nagrado ene izmed nagrajenih redakcij preteklega natečaja, si lahko ogledate na: http://eko-generacija.org/?p=905.

 Projekt se uradno zaključi 1.4.2016, prispevke pa lahko zavod pošilja tudi po tem datumu.

 Zavod do tega roka izpolni projektni vprašalnik in ga pošlje na društvo (po pošti) – oziroma to opravi, ko izpelje vse prijavljene projekte in pošlje vse vprašalnike skupaj, tudi glavnega (manj stroškov) – do najkasneje 1.4.2016.

 V kolikor je zavod tudi pri samem delu redakcije naredil kakšno fotografijo, to pošlje – zaželeno s krajšim zapisom – na e naslov društva natecaj@planet-zemlja.org ali urednistvo@eko-generacija.org (ta potem novico objavi na portalu mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org).

Po 1.4. začne z delom komisija, sledi prireditev s podelitvijo nagrad, priznanj in potrdil ob svetovnem dnevu zemlje, 22. aprila 2016 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

OPOMBA: V kolikor zavod ta projekt izvaja v več skupinah/redakcijah, se šteje, da je izvedel več projektov. Pomeni, da mu ni potrebno izbrati še drugega (za Osnovne šole) ali tretjega (za Srednje šole) projekta.

Primer: če ta projekt izbere OŠ in ga izvaja v dveh skupinah/redakcijah se šteje, da je izvedla 2 projekta (kar zadostuje pogojem razpisa, kjer morajo OŠ izpeljati vsaj 2 projekta iz seznama razpisa).

Poročilo (vprašalnik) mora zavod poslati za vsako skupino/redakcijo posebej.

Želja je, da bi vaš zavod pridobljena znanja s pridom izkoristil in jih vpel v delovanje zavoda – v mejah zmožnega, seveda. V kolikor se bodo pridobljena znanja prenesla tudi v širše okolje, lahko štejemo, da je projekt polno uspel!