Od mladega raziskovalca do znanstvenika

logoPred vami je projekt, ki se izvaja že od šolskega leta 2012/13. Zavodi, ki so ga doslej gostili, so izrazili zadovoljstvo nad pridobljenimi informacijami in zgodbami, ki so do njih prihajale iz prve roke – roke znanstvenikov.

V časih ko ljudje hitimo odgovorom nasproti, v svetu ki si zastavlja vse več vprašanj, je poklic znanstvenika vse bolj dragocen. In ker se morajo mladi v tem svetu precej zgodaj odločiti za študij in poklic, je informacija s prve roke lahko zelo dragocena.

S kakšnimi izzivi se srečujejo pri svojem delu znanstveniki, kaj prinaša znanost človeštvu, kje so meje vesolja ipd, bodo prava vprašanja za prof. dr. Edvarda Kobala, direktorja Slovenske Znanstvene Fundacije.

Projekt je primeren za mlade, ki se želijo pobliže spoznati s poklicem znanstvenika. Želja je, da bi mladi pridobljena znanja s pridom izkoristili v času življenjsko pomembnih odločitev.