POZIV ODLOČEVALCEM ZA VARNO IGRO OTROK

logo ZVI-za dopiseDanes je direktorica Zavoda za varno igro Andreja Bednjički na novinarski konferenci spregovorila o varnosti otrok pri igri, ki je v Slovenski javnosti pogosto spregledana. Skozi predstavitev specializirane revije »Oopa! Vse za varno igro« in projekta »Inovativna igralna pot«, pa ni ušla ugotovitev, da se v Sloveniji srečujemo ne samo s pomanjkljivostmi v zakonodaji na področju varne igre, premajhnem osveščanju lastnikov igrišč o pomembnosti varnosti na igralih, temveč tudi o neposluhu različnih institucij, ki bi omogočale gradnjo otrokom prijaznih in kreativnih igralnih površin.

Inovativna igralna pot (IIP) je pilotni projekt Zavoda za varno igro (ZVI), katerega cilj je otrokom na neprisiljen način privzgojiti gibanje, pot v šolo in domov narediti kreativno, a hkrati varno. K sodelovanju je bila povabljena organizacija iz Islandije, Child safety house oziroma Varna hiša za otroke, kjer se z zagotavljanjem varnosti otrok v različnih okoliščinah ukvarjajo že vse od leta 1990. S svojim znanjem in izkušnjami so izpopolnili projekt IPP.

500 metrov dolga IIP je bila postavljena maja v Ljubljani, pri Vrtcu Mojca in OŠ Koseze, na že obstoječi šolski poti. Da bi otrokom iz okolice približali športno aktivnost in jih spodbudili k uporabi, je tekom projekta nastala maskota Zdravko, ki je enkrat tedensko obiskala otroke v vrtcu in se z njimi podala po poti ter jim pokazala pravilno izvedbo vaj.

IIP pa je tudi osrednja tema revije Oopa! Vse za varno igro. To je že peta številka revije, ki je v osnovi namenjena strokovnim delavcem v vzgojno izobraževalnih ustanovah, proizvajalcem, uvoznikom in dobaviteljem igral, lastnikom igrišč – torej občinam in gostinskim ter turističnim lokalom – in pa seveda staršem, ki se želijo sami dodatno podučiti o tem, kako pripomoči k varni igri njihovega otroka.

Direktorica ZVI pa je na današnji konferenci javno pozvala tudi odločevalsko in strokovno javnost: »V Sloveniji je zakonodaja, ki ureja področje varne igre zelo neenotna in med posameznimi institucijami, ki izvajajo preglede, prihaja do velikih razhajanj v načinu in posledično tudi kakovosti pregleda igrala oziroma igrišča. Definitivno bo v prihodnje potrebno spodbuditi vladne institucije k medinstitucionalnem dialogu, saj skrbi podatek tujih strokovnjakov, da Slovenija zaostaja na področju varne igre za kar 20 let,« je povedala Andreja Bednjički in dodala: »Dejstvo je, da je današnja družba motorično slabše razvita kot pred desetletji. Tudi otroška igra je danes drugačna kot je bila nekoč. A vendar ostaja pomemben dejavnik v razvoju posameznika, saj skozi igro razvijemo pravilno motoriko telesa. To pa lahko počnemo v šoli, športnih društvih, s starši doma in na otroškem igrišču. Če pa je igrišče tudi kreativno, doživljajsko in tako otroku zanimivo, je uspeh gibalnega razvoja zagotovljen. Od tod zamisel o IIP, ki se je lepo »prijela« in zdaj upamo, da ne bo edina. To pa bo mogoče le, če se bo naša družba pravočasno predramila in postavila to temo na višje mesto.«