IZJAVE STROKOVNJAKOV

Projekt Planetu Zemlja prijazna občina je zasnovan na način, ki prinaša koristi vsem sodelujočim deležnikom. Več o tem, pa so nam nekateri povedali sami.

IZJAVE SODELUJOČIH STROKOVNJAKOV

»Pri natečaju se po našem mnenju občine spomnijo, da imajo gozdove v svoji bližini, morda tudi v svoji lasti. Spomnimo jih tudi, da imajo gozdovi mnoge učinke na življenje in da je včasih za te učinke potrebno tudi kaj narediti. Ob razmisleku, kako živeti planetu Zemlja prijazno, pa se je v naših razmerah nemogoče izogniti lesu, katerega rabo skušamo sugerirati občinam pri gradnji javnih objektov, kar je vsekakor zelo primeren način postavljanja zgledov ter promocije. In kaj imamo od tega mi na Zavodu za gozdove Slovenije? Veliko. Ne nazadnje je promocija gozda, gozdarstva in tudi lesa naše poslanstvo in zakonska naloga.«

Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove RS

»Zavod za varno igro z veseljem sodeluje v projektu, saj so informacije, ki jih pridobimo preko natečaja s strani občin, pomembne tudi za ustvarjanje celostne slike ureditve igrišč v posamezni občini.«

Andreja Bednjički, direktorica Zavoda za varno igro

»Na MKGP so nam ankete bile v pomoč predvsem kadar si želimo ustvariti sliko kakšna je podpora v občinah, ko govorimo o kratkih preskrbnih verigah, lokalni pridelavi, ekološki pridelavi, vključevanju ekoloških živil in lokalnih živil v javne ustanove,….Tako lahko tudi lažje nagovorimo kmete, da se pogovarjajo tudi v okviru svoje občine kadar gre za javne razpise, ki se dotikajo tudi njihovih področij.«

Sonja Jurcan, višja svetovalka na Direktoratu za kmetijstvo MKGP

»S sodelovanjem pri projektu bi želeli nadaljevati, ker se mi zdi pomembna vsaka priložnost, da spomnimo na problematiko hrupa v okolju oziroma da opozorimo na pomen dobrega zvočnega okolja.«

Sonja Jeram, raziskovalka na Nacionalnem Inštitutu za javno zdrave