IZJAVE ŽUPANOV

Projekt Planetu Zemlja prijazna občina je zasnovan na način, ki prinaša koristi vsem sodelujočim deležnikom. Več o tem, pa so nam nekateri povedali sami.

IZJAVE ŽUPANOV

Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, foto: Uroš Hočevar, Vir MOL

 

 

"V Ljubljani smo se pred desetimi leti zavezali trajnostnemu razvoju mesta, v katerem se vsakdanje življenje prepleta s skrbjo za naše okolje. Zavedamo se namreč, da je kakovostno življenje naših meščank in meščanov mogoče le v urejenem, zelenem, čistem in varnem okolju. Izjemno ponosni smo, da je Ljubljana nosilka naziva Zelena prestolnica Evrope 2016, najvišjega priznanja Evropske komisije s področja trajnostnega razvoja mest, ki ima med drugim tudi močan solidarnostni pomen za naslednje generacije. Le trajnostni način razvoja nam bo namreč omogočil, da bomo našo naravo zanamcem pustili vsaj tako ohranjeno, kot jo imamo mi.
Zaradi vseh teh razlogov je natečaj Planetu Zemlja prijazna občina izjemno pomemben, saj slovenska mesta opozarja na pomen ohranjanja okolja na vseh področjih življenja ter nas spodbuja k razmišljanju o rešitvah, projektih in aktivnostih, s katerimi lahko poskrbimo, da bo življenje v slovenskih mestih kakovostno ter naravi in ljudem prijazno. Nazivi »Ljubljana, planetu Zemlja prijazna občina«, ki smo jih prejeli doslej, so veliko priznanje za naše dosedanje dosežke, hkrati pa spodbuda, da bomo še naprej delati tako zavzeto, se učili ter delili naše dobre prakse z drugimi mesti."

IMG_9097»Občina Razkrižje je v kategoriji občin do 3000 prebivalcev v letih od 2011 do 2015 stalno med dobitnicami priznanj in nazivov »Planetu zemlja prijazna občina«.

To in tudi druga priznanja nam pomenijo predvsem spodbudo za dobro delo tudi v prihodnje in potrjujejo, da smo na prvi poti, čeprav nam v zgodovini teh krajev prav nič ni bilo podarjenega. Za marsikatero dobrino, ki je v urbanih sredinah sama po sebi umevna, pri nas ni bilo tako, pa naj si je šlo za zdravnika, lekarno, pošto, knjižnico, vodovod, kanalizacijo….«

Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje

 

DSC_9808»Občina Vodice redno sodeluje v natečaju za Planetu Zemlja prijazni občini. Zavedamo se pomembnosti meril, ki jih društvo Planet Zemlja uporablja pri ocenjevanju za naziv Planetu Zemlja prijazna občina. Tako so področja, kot na primer, učinkovita raba energije, hrupno onesnaženje, ravnanje z odpadki, varstvo narave in gozdov ter ozaveščanje lokalne javnosti o okoljskih vprašanjih, samooskrbi s hrano in obnovljivih virih energije, odličen pokazatelj razvoja in napredka v občini. Veseli nas, da vsako leto uspešno kandidiramo za ta naziv ter s tem upravičimo naš trud in prizadevanja, da bi se občani in občanke še bolje počutili v naši občini.«

Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice

 

image002»Natečaj pospešuje naše aktivnosti, ki temeljijo na sonaravnosti, trajnosti, zato je vsekakor spodbuden, kot predstavljanje dobrih praks…Vsekakor pa ta pristop terja od vseh nas hitrejše spremembe, najprej v miselnosti, predvsem pa v našem vsakdanjem načrtovanju, delovanju in pristopih, kar dejansko pomeni spremembo paradigme od antropocentrizma k biocentrizmu…Zato gre nedvomno za pravo idejo…Prav gotovo je ta že dobro  uveljavljena in prepoznana akcija/projekt dobre prakse, ki nas vsakoletno vzpodbuja k dodatnim naporom in še hitrejšemu načrtovanju in uveljavljanju naravi prijaznih projektov, saj pri občinah in javnosti(h) vzbuja precej pozornosti. Tako se lahko na tem področju občine tudi primerjamo in medsebojno vzpodbujamo. Še posebej pa prinaša izziv  turističnim občinam kot eden izmed pomembnih pokazatelje njihove destinacijske «zelene« politike.«

mag. Boris Podvršnik, župan Občine Zreče

 

DSCF3945»Nagrada nas je prijetno razveselila, saj smo jo prejeli že tretje leto zapored. Prinaša priznanje za dosedanje delo in motivacijo za naprej. Imamo kar nekaj področij, kjer se lahko pohvalimo z dobrimi rezultati in razvojnimi načrti v smislu trajnostnega razvoja.

Svoje usmeritve smo zapisali v Strategijo razvoja občine (2014), ki daje velik poudarek ravno trajnostnemu razvoju (skrbi za okolje, samooskrbi in razvoju podeželja ter trajnostnemu turizmu). Na vseh obravnavanih področjih se lahko pohvalimo z dobrimi rezultati, veliko pa imamo še načrtov za izboljšanje stanja in nadaljnji razvoj. Pri tem sodelujemo z lokalnim okoljem, regijo in širše (EU povezave). Občinska uprava daje primer dobrega zgleda in odgovornega odnosa do okolja in pri tem aktivno sodeluje z občani, zavodi, gospodarskimi družbami in tudi z mladimi.«

Janko Kos, župan Občine Žalec