Vabilo

Spoštovani župani, spoštovane županje!

 

 

 

Natanko mesec dni še manjka do dneva Zemlje, ko ste običajno prejeli naše povabilo k sodelovanju v natečaju PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA. Letos smo se zaradi časa, ki tako hitro beži odločili, da natečaj razpišemo mesec dni prej v upanju, da boste imeli dovolj časa za pripravo odgovorov na vprašalnike, ki so jih vestno pripravljali in prilagajali strokovni člani natečaja.

 

Pred vami je torej odločitev o sodelovanju v novem vseslovenskem natečaju PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA 2016, ki ga naše društvo Planet Zemlja razpisuje že sedmo leto zapored. Tokrat prvič v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

 

Projekt pomembno prispeva k ustvarjanju slike prilagajanja lokalnih skupnosti na spremembe na ekonomskem in ekološkem področju. Obe področji namreč pomembno vplivata na kvaliteto bivanja občank in občanov, sta povezani in soodvisni. Še najbolje pa lahko smisel sodelovanja v natečaju opišejo župani sami, zato vas vabimo da si ogledate povezavo do nekaj njihovih izjav: IZJAVE ŽUPANOV 2015.

 

 

Organizator projekta posebno skrb namenjamo kvaliteti in zato bomo letos sodelovanje nadaljevali z Zavodom za gozdove RS, Direktoratom za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Gradbenim inštitutom ZRMK, Zavodom Tovarna Trajnostnega Turizma GoodPlace, Nacionalnim institutom za javno zdravje, Zavodom za varstvo narave, Zavodom za varno igro, na novo pa vzpostavili sodelovanje z Zavodom za gradbeništvo Slovenije.

 

Strokovnjaki teh nadvse pristojnih ustanov bodo tako ocenjevali stanje na področjih varovanja gozdov, ravnanja z odpadki, lokalne samooskrbe, sejemske dejavnosti, varstva okolja, energetike, zelenega turizma, hrupa, varnosti igrišč, okoljskega komuniciranja ter prometa. O pomenu sodelovanja teh ustanov v projektu vam ponujamo nekaj izjav sodelujočih strokovnjakov, ki si jih lahko preberete TUKAJ.

 

Obenem podporo natečaju še naprej izkazuje tudi Skupnost Občin Slovenije ter Regionalne Razvojne Agencije. Ob tem smo letos naleteli na posluh Ministrstva za okolje in prostor, ki nam je izrazilo podporo pri organizaciji projekta, Predsednik Vlade RS pa je sprejel častno pokroviteljstvo nad projektom.

 

Vse to izraža kvaliteto natečaja, ki je po svoje edinstven v naše prostoru. Zato si tudi letos želimo, da se kar največ občin prijavi k potegovanju za naziv „Planetu Zemlja prijazna občina 2016“, ki ga bomo tudi tokrat podelili na osrednji prireditvi sejma Narava zdravje 2016, ki bo potekala 24. novembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Brez vašega sodelovanja bi namreč projekt izgubil pomen in s tem poslanstvo – povezovanje lokalnih skupnosti s stroko, ki nakazuje vprašanja in ponuja odgovore.

 

Razpis je zasnovan tematsko skozi krajše vprašalnike, občine pa so razdeljene v kategorije – glede na število prebivalstva. Pristojbina za sodelovanje v natečaju ostaja enaka in je razdeljena na naslednje kategorije (zneski še ne vključujejo ddv):

•do 3.000 prebivalcev – 50 eur

•med 3.000 in 5.000 prebivalcev – 100 eur

•med 5.000 in 10.000 prebivalcev – 150 eur

•nad 10.000 prebivalcev – 200 eur

•Mestne občine – 250 eur.

Sredstva bomo skrbno porabili za izvedbo natečaja.

 

Skladno s kategorijami bo podeljenih tudi pet nazivov, priznanja tistim, ki so tega za las zgrešile in analize napredka tistim občinam, ki v natečaju sodelujejo že pet let.

 

Če ste se odločili za sodelovanje vas prosimo, da se prijavite prek te povezave (CTRL+klik na povezavo) https://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bomo poslali razpisno dokumentacijo.

 

Roka za prijavo ni oz. prijava v oktobru ni več smiselna. Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov.

 

Rok za oddajo bomo določili glede na odziv – več prijav pomeni tudi več dela za komisijo in več časa, potrebnega za analizo. Ta mora biti zaključena do začetka novembra.

 

Če imate za nas dodatna vprašanja, nam pišite na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

 

Z najlepšimi pozdravi