DRUŠTVO PREJELO NOV STATUS

logotip dpz - 13.01.2011Društvo Planet Zemlja, ki si od leta 2007 prizadeva ozaveščati javnost o pomenu vpliva naših aktivnosti na okolje v katerem bivamo, je leta 2010 s strani Ministrstva za okolje in prostor prejelo status društva, ki deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, leta 2013 pa tudi po Zakonu o varovanju okolja.

Te dni pa smo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, prejeli tudi status na področju vzgoje in izobraževanja. Slednje nam veliko pomeni, saj delujemo aktivno na področju izobraževanja že vse od leta 2010, predvsem skozi projekte mednarodnega natečaja Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec.

Ministrstvo je v obrazložitvi zapisalo, da društvo razvija in izvaja programe in projekte, ki prispevajo k usposabljanju otrok, učencev, dijakov, študentov in odraslih v izobraževanju, da bodo globlje razumeli okoljske pojave in probleme, njihove vzroke in načine reševanja, vključno s tveganji in konflikti, ki nastajajo ob izkoriščanju omenjenih naravnih virov. Društvo vsako leto izvede najmanj 200 ur različnih oblik neformalne vzgoje in izobraževanja, organizira državna, pa tudi mednarodna srečanja oz. tekmovanja v znanju. S tem ministrstvo ugotavlja, da delovanje društva presega interese njegovih članov in je splošno koristno, zato mu dodeljuje status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja.

Na nov status smo člani izredno ponosni in se zavezujemo, da bomo svoje aktivnosti še naprej razvijali v tej smeri.

Hvala vsem za podporo!

BODITE DOBRODELNI IN PODPRITE DELOVANJE DRUŠTVA:

Namenitev dela dohodnine našemu društvu