ECO MEET NA EKO RELI

20160930_123429Transport predstavlja največji vir zdravju škodljivih emisij v urbanih okoljih, približno tretjino vseh globalnih emisij toplogrednih plinov. Cestno omrežje in podporna infrastruktura zasedata ogromne površine, stalnica pa so žal tudi hude in smrtne prometne nesreče. In vendar, mobilnost predstavlja v razvitem svetu eno izmed temeljnih možnosti, svoboščin in vrednot, ki omogočajo življenje na način kot ga poznamo. Tega se zavedajo v GaS Tuning Team-u, društvu, ki združuje ljubitelje dodatno opremljenih vozil, organizatorju tradicionalnega ECO meet-a, kjer se je letos prvič pojavilo tudi društvo Planet Zemlja. Del te ekipe, bo prihodnjo soboto potoval z nami po trasi šestega mednarodnega Eko relija.