Društvo Planet Zemlja na okrogli mizi Wcycle

wcyclePredsednica društva Planet Zemlja se je v Mariboru na povabilo organozatorjev udeležila okrogle mize ob predstavitvi projekta Wcycle. Nosilci projekta so podjetja Snaga, Nigrad in Energetika Maribor, Wcycle pa prinaša veliko inovativnosti pri prehodu na krožno gospodarstvo. Udeleženci so poudarili, da je projekt nastal na podlagi analize stanja, ki je pokazala, da mesto nujno potrebuje spremembe pri upravljanju z odpadki. Ena glavnih premis projekta je, da postanejo odpadki enega subjekta vir za drugega in v tako sklenjenem kogu Maribor kot mesto skupaj s sosednjimi občinami predela in uporabi kot vir vse odpadke, zato odpade potreba po odlaganju. Projekt Wcucle, katerega idejni oče je gospod Mirko Šprinzer, je bil že spomladi leta 2015 predstavljen tudi na Eko konferenci, ki jo ob mednarodnem dnevu Zemlje organizira društvo Planet Zemlja, saj ga je društvo še v fazi idejnega projekta prepoznali kot vizionarskega. Na okrogli mizi je predsednica društva Planet Zemlja Irena Mraz poudarila, da je za uspeh tovrstnih in tudi drugih projektov s področja varovanja okolja in zmanjševanja okoljskega odtisa človeške civilizacije potreben velimk poudarek tudi na izobraževanju vseh generacij. Še posebejje dolgoročno učinkovito delo z otroci v vrtcih in šolah, saj se skozi to prizmo izobražujejo tudi starši.