Projekt Wcycle – Prehod Maribora v krožno gospodarstvo

wycycle-300x300Evropski trendi gibanja količin in načina ravnanja z odpadki se zrcalijo tudi v Sloveniji. Naša država sodi v povprečje tako po količini pridelanih odpadkov kakor tudi po ravnanju z njimi. Žal raba naravnih virov tudi pri nas še zmeraj narašča, čeprav ni skrivnost, da je Evropa z naravnimi viri zelo revna in bi morali njihovo koriščenje učinkoviteje načrtovati. Z odpadki smo doslej ravnali tako, da so imeli čim manjši vpliv na okolje in da je bilo ravnanje z njimi čim cenejše. Šele v zadnjih letih, ko se je povečala predelava odpadkov, določene naravne vire delno vračamo v proizvodne procese. Na letni ravni Evropejec povprečno porabi 15 ton surovin, od katerih je 5 ton odpadek; od teh odpadkov 3 tone končajo na odlagališčih. V Sloveniji v povprečju nastane okoli 327 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, torej vsak od nas na dan ustvari skoraj kilogram odpadkov. Mnogo od teh še vedno sežigamo in odlagamo ter s tem izgubljamo dragocene naravne vire. Tu pa so še velike količine odpadkov iz gradbeništva, industrije, storitvenih dejavnosti, …

Če bomo želeli ohraniti trenutni standard bivanja, naše okolje pa čisto, zeleno in zdravo, bomo morali nekaj spremeniti. Odgovor na naštete izzive je krožno gospodarstvo, ki smo ga v Mariboru sprejeli kot krovno strategijo, v svoje akte pa ga implementira tudi Evropska unija. Krožno gospodarstvo praktično pomeni, da na odpadke gledamo kot na jutrišnje surovine, torej da vsakemu odpadku damo možnost, da postane nova surovina in tako izkoristimo ves njegov potencial. V takšnem sistemu za odlaganje ostanejo vedno manjše količine, ki bistveno manj vplivajo na okolje, kot količine, ki jih odlagamo danes.

V Mariboru smo v cilju prehoda našega mesta v krožno gospodarstvo oblikovali projekt Wcycle, v katerem smo v njegovi prvi fazi povezali tri podjetja v večinski javni lasti – Snago kot zbiralca in obdelovalca odpadkov ter Nigrad in Energetiko, ki bosta odpadke predelovala oziroma izrabila kot nov vir. Krožno gospodarstvo že v tej fazi odpira nova zelena delovna mesta, Maribor postavlja na evropski zemljevid naprednih zelenih mest, hkrati pa mu omogoča ustvarjanje nove dodane vrednosti, ki bo rasla in nov gospodarski zagon.

Na obravnavano temo organiziramo strokovni posvet, ki bo v torek, 18. oktobra 2016, v Narodnem domu Maribor, med 10. in 14. uro, potekal po naslednjem programu:

 

  • pozdravni nagovor, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor
  • predstavitev projekta WCycle, Mirko Šprinzer, avtor zasnove modela krožnega gospodarstva v Mariboru
  • predstavitev razvojnih področij projekta Wcycle – Faza 1, Branko Kosi / Snaga Maribor, Tomislav Ploj / Nigrad, d.d., Miran Rožman / Energetika Maribor
  • krožno gospodarstvo na Norveškem – primer dobre prakse, Geir A. Sørensen, svetovalec norveške vlade /Mepex Consult AS, Norveška

premor

  • priložnosti krožnega gospodarstva za Slovenijo, Zdravko Počivalšek, Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS
  • okrogla miza: Okoljske in ekonomske priložnosti krožnega gospodarstva v Mariboru, moderira: Andreja Basle (Circular Change): Tadej Slapnik (državni sekretar, kabinet predsednika vlade RS), Igor Kos (Mestna občina Maribor), Mirko Šprinzer (Projekt Wcycle), Branko Kosi (Snaga Maribor), ), Irena Mraz (Društvo Planet-zemlja)

Vljudno vabljeni.