Toyotin gozd zaživel v okviru projekta “En hibrid. Eno drevo”

toyota Toyota Adria d.o.o. za vsak prodan hibrid zasadi novo drevo v okolju, kjer je to najbolj potrebno.14517517_1012017025582865_5556352301682685304_n

  • V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije smo zasadili večje število dreves v okolici Ljubljane;
  •  namen zasaditve Toyotinega gozda je na najučinkovitejši način približati širši populaciji našo skrb za okolje in aktivno podpirati in pospeševati razvoj kvalitetne in zdrave življenjske kulture;
  • območje bomo spremljali in po potrebi opravili tudi čistilne akcije, izobraziti pa želimo tudi najmlajše o pomenu gozda in različnih drevesnih vrstah ter o varovanju okolja;
  • vsako drevo bo last enega naših novih lastnikov hibridnih vozil, drevesa bodo označena z lesenimi ploščicami z imenom in priimkom stranke, njim pa bomo v zameno posredovali tudi zahvalno kartico za nakup hibrida in obvestilo, da smo v njihovem imenu po-sadili eno drevo.
O projektu  En hibrid. Eno drevo:

»Biotska raznovrstnost je temelj delovanja ekosistemov, od katerih je odvisna naša hrana in sveža voda, naše zdravje in rekreacija, ter varstvo pred naravnimi nesrečami. Izguba biotske raznovrstnosti vpliva na nas kulturno in duhovno “, je dejal Ban Ki-moon, generalni sekretar Združenih narodov.

Biotska raznovrstnost oziroma biodiverziteta je velika raznolikost življenja, ki nas obdaja, od najmanjših hroščev do največjih kitov v morju. Je stopnja raznolikosti vseh oblik življenja v nekem okolju, bodisi ekosistemu, biomu ali celotni Zemlji. Nanaša se na vrste, njihove genetske lastnosti in ekosisteme.

Zadnje čase biodiverziteti pretijo nevarnosti kot so: onesnaževanje, klimatske spremembe, izguba & uničenje habitatov, razdrobljenost habitatov, pretirano izkoriščanje virov, invazivne tujerodne vrste (znane kot ‘tuje vrste’) in intenzivno kmetijstvo.  Današnja biotska raznovrstnost je rezultat več milijonov let razvoja različnih življenjskih oblik. Po podatkih IUCN (2000) je okoli 11.000 vrst pred izumrtjem, za 816 taksonov pa je izumrtje v zadnjih desetletjih tudi dokazano.

Po podatkih Petra Škoberneta se posebnost biotske raznovrstnosti v Sloveniji kaže v sorazmerno velikem številu rastlinskih in živalskih vrst, različnih ekosistemov na majhni površini (20.254 km²). Evidentiranih je bilo okoli 22.000 vrst, ki naj bi živele na tem območju. Ocenjeno število vrst pa se giblje med 50.000 in 120.000.

Pridružujemo se Toyoti Motor Corporation, ki je oznanila sodelovanje z WWF za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Toyota Adria d.o.o. je oznanila začetek projekta »En hibrid. Eno drevo«. Za vsak prodan Toyotin hibrid, bomo posadili novo drevo v okolju, kjer je to najbolj potrebno. Ena ključnih točk Planinske zveze Slovenije (PZS) in Toyote je vizija trajnostnega razvoja družbe s poudarjeno skrbjo za biotsko raznovrstnost. Toyota Adria d.o.o. se je povezala s PZS, da bi vzpostavila in nadgradila percepcijo ciljnih javnosti o Toyotini družbeni in okoljski vlogi.

Našli smo lokacijo, ki je najbolj potrebna pogozdovanja, kjer bomo jeseni, predvidoma oktobra zasadili Toyotin gozd. Območje bomo spremljali in ob potrebi opravili tudi čistilne akcije, izobraziti pa želimo tudi najmlajše o pomenu gozda in različnih drevesnih vrstah ter o varovanju okolja.

toyota-22 toyota-18

S sajenjem dreves smo pričeli že poleti na pohodih v okviru akcije “Gremo v hribe”.

toyota-24 toyota-15

Osveščanje o varovanju okolja in pomenu biotske raznovrstnosti je ključno za našo organizacijo. Zato smo letos tudi podprli organizacijo Eko šol v Sloveniji, ki se je letos pod okriljem Toyote Fund for Europe ponovno priključila mednarodnemu projektu. Cilj projekta je spodbujanje kritičnega mišljenja in uporaba izkustvenih metod. V projektu sodeluje 10 držav, letos otroci v starostnih skupinah 5-6 in 6-7 let  t. i. Darwinovi opazovalci in Darwinovi raziskovalci. Do leta 2019 bomo vključili vse mlade do 11. leta starosti, ki nam bodo s svojim kritičnem razmišljanjem in rešitvami pomagali k ohranjanju našega planeta.

Pri Toyoti smo izračunali, da so do 30. aprila vozniki, ki so uporabljali Toyotina hibridna vozila namesto običajnih vozil podobnih velikosti in zmogljivosti, v ozračje izpustili za 67 milijonov ton manj CO2, ki naj bi bil glavni povzročitelj globalnega segrevanja. Ocenjujejo, da so naša hibridna vozila prihranila približno 25 milijonov kilolitrov bencina v primerjavi s porabo vozil z bencinskim motorjem istega razreda.

Bodite tudi vi družbeno odgovorni in prispevajte k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

toyota-6 toyota-1

Avtorji fotografij: Jon Vesel, Toyota Center Ljubljana