Agrometeorologi za kmetovalce v bolj vroči, suhi in mokri prihodnosti

group-photo-workshop-ljubljanaDevetega in desetega novembra je v Ljubljani v M hotelu potekala agrometeorološka delavnica pod naslovom “Agrometeorologi za kmetovalce v bolj vroči, suhi in mokri prihodnosti”. Naslov je navdihnilo letošnje geslo svetovnega meteorološkega dneva.

Med petdesetimi udeleženci delavnice, so bili strokovnjaki iz Irske, Nemčije, Slovaške, Avstrije, Italije, Maroka, Izraela, Grčije, Moldavije, Ukrajine, Poljske, Madžarske, Romunije, Makedonije, Črne Gore, Belgije, Srbije, Hrvaške, seveda pa so k uspehu delavnice pomembo prispevali tudi slovenski strokovnjaki. Večina udeležencev delavnice deluje v državnih meteoroloških službah, sodeloval je tudi zasebni sektor, pritegnili pa smo nekaj univerzitetnih profesorjev ter raziskovalcev na inštitutih. Sodelovali so tudi Svetovna meteorološka organizacija in Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo ter Evropska agencija za okolje.

Izvedbo delavnice je finančno omogočila Nizozemska fundacija Solco W. Tromp, katere cilje je promocija in razvoj biometeorologije, v pripravo pa so bile vključene številne mednarodne organizacije, med njimi je največ prispevala Svetovna meteorološka organizacija. Vsebinsko je bilo pomembno sodelovanje Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo, program evropskih meteoroloških služb Eumetcal pa je zagotovil mednarodno najavo in promocijo delavnice. K boljšemu dosegu delavnice je prispevalo tudi Globalno vodno partnerstvo srednje in vzhodne Evrope, Agencija za okolje je prispevala organizacijske storitve, Center za upravljanje s sušo v jugovzhodni Evropi, ki deluje znotraj Agencije za okolje pa je poskrbela za viden vsebinski prispevek. Tako številčno partnerstvo je zagotovilo raznoliko in zelo aktualno vsebino na mednarodni ravni.

Zbrali smo pestro množico priznanih strokovnjakov na področju agrometeorologije z namenom, da bi okrepili mreženje agrometeorologov v Evropi in mediteranskem prostoru, izmenjali primere dobre prakse v ponudbi agrometeoroloških storitev, opredelili pomanjkljivosti v obstoječem znanju in praksah ter oblikovali priporočila za bodoče raziskave, razvoj in mreženje. Delavnica je večinoma potekala na plenarnih sejah z vabljenimi predavanji, krajše predstavitve stanja agrometeoroloških storitev za uporabnike pa so potekale v dveh vzporednih sekcijah, ki sta nato poročali na plenarni seji.

V zaključnem delu so udeleženci sprejeli nekaj zaključkov in priporočil za nadaljnje delo. Na delavnci predstavljene vsebine in priporočila bomo objavili v obliki zgoščenke, predstavitve bodo objavljene na spletni strani Svetovne meteorološke organizacije, na spletišču Centra za upravljanje s sušo v jugovzhodni Evropi ter v posebni publikaciji Svetovne meteoroške organizacije. Fundacija za promocijo biometeorologije je ponudila tudi možnost posebne številke biometeorološke revije. Program za izobraževanje evropskih meteoroloških služb bo objavil poročilo z delavnice. Delavnici sta sledila sestanek delovne skupina za agrometeorologijo v Evropi pri Svetovni meteorološki organizaciji in sestanek članic Centra za upravljanje s sušo v jugovzhodni Evropi.