PLANETU ZEMLJA PRIJAZNE OBČINE 2017

Začenja se vseslovenski natečaj PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA 2017, ki poteka že osmo leto, letos pa že drugo leto zapored ob častnem pokroviteljstvu predsednika Vlade RS in v so-organizaciji Ministrstva za okolje in prostor RS. Podporo projektu je izrazilo tudi Združenje občin Slovenije.

Natečaj smo vestno pripravljali strokovnjaki Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalnega instituta za javno zdravje, Zavoda za gozdove RS, Zavoda za varstvo narave, Gospodarskega razstavišča Ljubljana, Gradbenega inštituta ZRMK, Zavoda za varno igro, Visoka šola za trajnostni turizem ERUDIO, društva Morigenos, Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Inštitut WCYCLE in društva Planet Zemlja.

Sodelovanje občinam poleg naziva Planetu Zemlja prijazna občina, prinaša tudi kopico priložnosti, stikov in idej za boljši jutri občank in občanov. Pomen in poslanstvo projekta sta povezovanje lokalnih skupnosti s stroko, ki nakazuje vprašanja in ponuja odgovore. Večkratno sodelovanje občine, pa tej prinese tudi podrobnejšo analizo stanja na področjih, ki jih natečaj raziskuje.

Potek: po potrditvi sodelovanja, vam pošljemo tematske vprašalnike, te izpolnite in nam jih pošljete v ocenjevanje. Rezultate objavimo na osrednji prireditvi sejma Narava-zdravje, v nadaljevanju pa prejmete tudi analizo prednosti in vrzeli, ki vam lahko služi pri vašem nadaljnjem prizadevanju za ustvarjanje boljših pogojev bivanja vaših občank in občanov.

Priporočilo: svetujemo vam, da si za izpolnjevanje vprašalnikov vzamete dovolj časa, saj so ocene strokovnjakov podane zgolj na podlagi vaših odgovorov.

Še to: Občine so razdeljene v kategorije – glede na število prebivalstva – iz vsake kategorije pa prejme naziv po ena občina, Njej najbližje občine po rezultatih, prejmejo motivacijska priznanja. Prav tako se nagradi zvestoba natečaju in tako občine, ki sodelujejo vsaj 5 let, prejmejo podrobnejšo analizo stanja na raziskovanih področjih.

Projekt pomembno prispeva k ustvarjanju slike prilagajanja lokalnih skupnosti na spremembe, tako na ekološkem, kot tudi ekonomskem področju. Obe področji namreč pomembno vplivata na kvaliteto bivanja občank in občanov, sta povezani in soodvisni. Še najbolje pa lahko smisel sodelovanja v natečaju opišejo sodelujoči, zato vas vabimo da si preberete izjavo župana občine Zreče mag. Borisa Podvršnika, ki si je lani prislužila naziv Planetu Zemlja prijazna občina 2016:

»Prav gotovo je ta že dobro  uveljavljena in prepoznana akcija/projekt dobre prakse, ki nas vsakoletno vzpodbuja k dodatnim naporom in še hitrejšemu načrtovanju in uveljavljanju naravi prijaznih projektov, saj pri občinah in javnosti(h) vzbuja precej pozornosti. Tako se lahko na tem področju občine tudi primerjamo in medsebojno vzpodbujamo. Še posebej pa prinaša izziv  turističnim občinam kot eden izmed pomembnih pokazatelje njihove destinacijske «zelene« politike.   »

Podporo natečaju pa izraža tudi naslednja izjava predsednika SOS, Bojana Kontiča:

 

»V Skupnosti občin Slovenije smo se odločili za podporo natečaju Planetu Zemlja prijazna občina, ker zaokroža prizadevanja občin za učinkovito rabo energije, varstvo narave in trajnostno ravnanje z odpadki, ravnanje z naravnimi bogastvi v občini, prizadevanja lokalnih skupnosti za samooskrbo ter vključevanje javnosti pri odločitvah in pri izvajanju aktivnosti lokalnih skupnosti, s katerimi se zagotavlja skrbno ravnanje z okoljem, ki nas obdaja. Priznanje občini, tudi zaradi vključitve področnih strokovnjakov v pripravo meril in ocenjevalno skupino, tako pomeni pomembno potrditev kakovosti dela občine in motivacijo, da nadaljuje in poglobi svoja prizadevanja na tem področju tudi v prihodnje. »

 

Vse to izraža kvaliteto natečaja, ki je po svoje edinstven v našem prostoru. Zato si tudi letos želimo, da se kar največ občin prijavi k potegovanju za naziv „Planetu Zemlja prijazna občina 2017“, ki jih bomo tudi tokrat podelili na osrednji prireditvi sejma Narava zdravje 2017, ki bo potekala 12. oktobra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Pristojbina za sodelovanje v natečaju ostaja vsa leta nespremenjena in je razdeljena na naslednje kategorije (zneski še ne vključujejo ddv):

 • do 3.000 prebivalcev – 50 eur
 • med 3.000 in 5.000 prebivalcev – 100 eur
 • med 5.000 in 10.000 prebivalcev – 150 eur
 • nad 10.000 prebivalcev – 200 eur
 • Mestne občine – 250 eur.
 • Skladno s kategorijami podelimo pet nazivov ter priznanja tistim, ki so tega za las zgrešile.
 • Sredstva skrbno porabimo za izvedbo natečaja.
 • društvo deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o varovanju okolja in na področju vzgoje in izobraževanja
 • Ker nam ni vseeno!
 • www.planet-zemlja.org
 • Če imate za nas dodatna vprašanja, nam pišite na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.
 • Rok za prvo prijavo je 22. april, zadnji rok za oddajo vprašalnikov pa 1.9.2017.
 • Če ste se odločili za sodelovanje vas prosimo, da se prijavite prek te povezave (CTRL+klik na povezavo) https://www.planet-zemlja.org/akreditacija/.
 •