PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA 2017

V četrtek bodo na tradicionalni prireditvi v okviru sejma Narava Zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani podelili letošnje nazive Planetu Zemlja prijazna občina. Natečaj izvaja društvo Planet Zemlja že od leta 2010, v njem pa je sodelovalo že preko 150 občin.

Področjem na katerih merijo uspešnost posameznih občin, so letos dodali tudi krožno gospodarstvo, ki se vse bolj uveljavlja kot ena od nosilnih tem trajnostnega razvoja človeške civilizacije in predvsem gospodarstva. Ena od kljunih točk krožnega gospodarstva pa je tudi sistem upravljanja lokalnih skupnosti, predvsem pa njihovih javnih podjetij. Društvo je iz leta v leto dodajalo področja, ki jih raziskuje, zato je pridobitev naziva za občine postajala tudi iz leta v leto zahtevnejša. Od letos, ko je bilo temam raziskave dodano še področje krožnega gospodarstva, strokovna komisija društva ocenjuje kar dvanajst področij delovanja lokalnih skupnosti.

Vsebinsko zahtevnejši natečaj pa ni bistveno vplival na število sodelujočih občin na natečaju. Letos se jih je v petih kategorijah, ki so oblikovane glede na število prebivalcev, prijavilo 25, v sedmih letih kar društvo organizira natečaj Planetu Zemlja prijazna občina, pa je sodelovalo že več kot 150 občin.

Ker je letos prvič med področja vključeno krožno gospodarstvo, je vprašalnik zasnovan predvsem kot posnetek stanja aktivnosti ter znanj o področju, ki jih premorejo posamezne občine. Na drugih področjih so vprašalniki veliko konkretnejši ter usmerjeni v konkretne aktivnosti, zato dobijo sodelujoče občine tudi kratko analizo stanja ter primerjavo z najboljšimi občinami v posamezni kategoriji. Tako lahko tiste, ki na natečaju sodelujejo redno, sledijo svojemu napredku, se primerjajo z najboljšimi, vprašalnike pa uporabijo tudi kot interno vodilo za načrtovanje ter izvajanje okoljskih aktivnosti. Pogosto so namreč župani poudarjali, da jim izpolnjevanje vprašalnikov omogoča tudi jasen pregled nad okoljskimi dejavnostmi po področjih, ki bi se brez tega lahko porazgubile v množici drugih aktivnosti.

Tudi letos je častni pokrovitelj natečaja Planetu Zemlja prijazna občina predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, ki je v svoji poslanici poudaril, da je z veseljem že drugo leto sprejel častno pokroviteljstvo, saj človek s svojimi dejanji daje najboljši zgled ostalim ljudem. In ko zgledno ravnanje in skrb za okolje prerasteta posameznikov obstoj in se v kolektivnem duhu razširita na soljudi, takrat dobimo tudi okolju prijazne skupnosti ter navsezadnje tudi Planetu Zemlja prijazne občine. Predsednik vlade je izrazil veselje, da je vsako leto interes za prijavo na natečaj »Planetu Zemlja prijazna občina« večji, saj s tem dokazujemo, da gremo v Sloveniji v pravo smer. »Naš cilj naj bo, da nekoč niti ne bomo potrebovali tovrstnih spodbud, ampak da bodo prav vse slovenske občine in vsi ljudje v naši državi ravnali prijazno z našim Planetom. Velja namreč spomniti še enkrat – imamo le en planet«, pa je zaključil svojo poslanico sodelujočim na natečaju predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar.

Natečaj uživa podporo Združenja občin Slovenije, podelitev pa že drugič zapored poteka v soorganizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor. Partnerji natečaja Planetu Zemlja prijazna občina so: Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Institut WCYCLE, Nacionalni institut za javno zdravje, Visoka šola za trajnostni turizem ERUDIO, Zavod za gozdove RS, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave.

Naziv Planetu Zemlja prijazna občina pridobi tista občina, ki doseže najvišje število točk med vsemi prijavljenimi v isti kategoriji. Točkuje se dvanajst področij delovanja občin ki so: ravnanje z odpadki, varovanje gozdov, lokalna samooskrba, hrupno onesnaževanje, urbano okolje, trajnostni turizem, varstvo narave, energetika, sejemska dejavnost, promet, okoljsko komuniciranje in krožno gospodarstvo, v letošnjem natečaju pa je novost še to, da bo na uspešnost občine vplival tudi proračun občin, saj se je izkazalo, da so kljub kategorijam v katere so razvrščene občine po številu prebivalcev, razlike med proračunskimi sredstvi precejšnje, zato bo strokovna komisija to dejstvo upoštevala pri obdelavi končnega rezultata natečaja. Od leta 2010 so naziv Planetu Zemlja prijazna občina največkrat osvojile  občine Ljubljana, Razkrižje, Vransko, Žalec, Zreče.

Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, ki je največkat osvojila naziv med mestnimi očinami poudarja: “V Ljubljani smo se pred desetimi leti zavezali trajnostnemu razvoju mesta, v katerem se vsakdanje življenje prepleta s skrbjo za naše okolje. Zavedamo se namreč, da je kakovostno življenje naših meščank in meščanov mogoče le v urejenem, zelenem, čistem in varnem okolju. Izjemno ponosni smo, da je Ljubljana nosilka naziva Zelena prestolnica Evrope 2016, najvišjega priznanja Evropske komisije s področja trajnostnega razvoja mest, ki ima med drugim tudi močan solidarnostni pomen za naslednje generacije. Le trajnostni način razvoja nam bo namreč omogočil, da bomo našo naravo zanamcem pustili vsaj tako ohranjeno, kot jo imamo mi.

Zaradi vseh teh razlogov je natečaj Planetu Zemlja prijazna občina izjemno pomemben, saj slovenska mesta opozarja na pomen ohranjanja okolja na vseh področjih življenja ter nas spodbuja k razmišljanju o rešitvah, projektih in aktivnostih, s katerimi lahko poskrbimo, da bo življenje v slovenskih mestih kakovostno ter naravi in ljudem prijazno. Nazivi »Ljubljana, planetu Zemlja prijazna občina«, ki smo jih prejeli doslej, so veliko priznanje za naše dosedanje dosežke, hkrati pa spodbuda, da bomo še naprej delati tako zavzeto, se učili ter delili naše dobre prakse z drugimi mesti.”

Stanko Ivanušič, župan občine Razkrižje je bila v kategoriji občin do 3000 prebivalcev med dobitnicami priznanj in nazivov Planetu zemlja prijazna občina v letih od 2011 do 2015 pa pravi: “To in tudi druga priznanja nam pomenijo predvsem spodbudo za dobro delo tudi v prihodnje in potrjujejo, da smo na prvi poti, čeprav nam v zgodovini teh krajev prav nič ni bilo podarjenega. Za marsikatero dobrino, ki je v urbanih sredinah sama po sebi umevna, pri nas ni bilo tako, pa naj si je šlo za zdravnika, lekarno, pošto, knjižnico, vodovod, kanalizacijo…”

Podelitev priznanj in nazivov Planetu Zemlja prijazna občina 2017 bo v četrtek, 12. oktobra ob 13h v dvorani AVLA LEVO na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vabljeni!

www.planet-zemlja.org

Ker nam ni vseeno!