Tekmovanje za priznanje ZELENO PERO 2018

Spoštovani,

Pred vami je projekt Zeleno pero, tekmovanje v pripravi novinarskih prispevkov otrok na temo razpisa, ki se izvaja že peto leto zapored. Cilj projekta je mlade vpeljati v svet raziskovalnega eko novinarstva, jih osvestiti o tem, da lahko vplivajo na svoje okolje ter zbuditi njihovo radovednost. Najboljši avtorji prejmejo nagrade in priznanja na slovesni podelitvi ob dnevu zemlje.

V prilogi je razpisna dokumentacija tekmovanja, ki zajema Razpis in Pravilnik ter Prijavnico.

Potek projekta do izvedbe šolskega tekmovanja:

–        Zavod objavi razpis in evidentira tekmovalce ter organizatorju pošlje prijavnico do 12. decembra 2017

–        Organizator pošlje zavodu Priporočila o tematiki in postopku.

–        14 dni pred tekmovanjem organizator pošlje tudi Ocenjevalno shemo, obrazec Zapisnika in Tekmovalno polo.

–        Tekmovanje poteka isti dan in isto uro na vseh prijavljenih zavodih.

 

Potek projekta do državnega tekmovanja:

–      Šolske tekmovalne komisije ocenijo prispevke otrok in pošljejo organizatorju zapisnik.

–      Slednji objavi rezultate.

–      Do državnega tekmovanja se otroci, ki so se uvrstili na državno tekmovanje izpopolnjujejo v pripravi prispevkov, na podlagi pripomb šolske tekmovalne komisije.

–      14 dni pred državnim tekmovanjem organizator pošlje nov obrazec Zapisnika in Tekmovalno polo.

–      Tekmovanje poteka isti dan in isto uro na vseh prijavljenih zavodih.

Potek po zaključku tekmovanja:

–        Državna komisija oceni prispevke in rezultati se objavijo, priznanja in nagrade pa podelijo na slovesni prireditvi ob dnevu zemlje.

–        V kolikor je zavod med izvedbo naredil kakšno fotografijo, to pošlje – lahko skupaj s krajšim zapisom/vtisom – na e naslov urednistvo@eko-generacija.org (ta potem novico objavi na portalu mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org).

Želja je, da bi tekmovalci pridobljena znanja s pridom izkoristili. Ker gre pri tem projektu za opazovanje okolice in družbe, s čimer se razvija občutek razlikovanja med prav in narobe, razvije čut za pomen stanja okolja ter vsega živega v njem, ter krepi radovedno raziskovanje mladih, smo prepričani, da bo projekt dobro vplival nanje in vse sodelujoče.

Veseli bomo vaše prijave.

Lepo vas pozdravljamo,

Viljem Grdadolnik, generalni sekretar društva Planet Zemlja

Društvo deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o varovanju okolja ter na področju vzgoje in izobraževanja in je upravičen prejemnik do 0,5 davka od odmere dohodnine državljanov Slovenije. Davčna številka društva je: 218 677 05, društvo pa je davčni zavezanec.

Več o postopku izbire prejemnika dela davka od odmere dohodnine (ki je res enostaven) na: https://www.planet-zemlja.org/bodite-dobrodelni-in-podprite-delovanje-drustva/

Za morebitno izbiro našega društva za prejemnika dela vaše dohodnine, se vam najlepše zahvaljujemo.

Zbrana sredstva društvo uporabi za izvedbo projektov kot je na primer natečaj, katerega zgodbo zdaj pišete tudi vi.

 

Pravilnik ZELENO PERO 2018

Prijavnica 2018

Razpis 2018