Tekmovanje ZEMLJO SO NAM POSODILI OTROCI 2018

Spoštovani,

Pred vami je projekt Zemljo so nam posodili otroci, ki se izvaja že od leta 2006 in od vsega začetka podpira tudi aktualni predsednik Republike. Cilj projekta je prepustiti mladim, da raziščejo svoje lokalno okolje, ocenijo in nominirajo deležnika/e v njem. Tiste/ga torej, ki naredi največ dobrega za okolje. Najboljši nominiranec in nominator v posameznih kategorijah prejmeta nagrade in priznanja na zaključni prireditvi ob dnevu zemlje.

V prilogi je razpisna dokumentacija tekmovanja, ki zajema Razpis, Pravilnik in Prijavnico.

Pravilnik na kratko povzemamo spodaj:

–      Tekmovanje je dvostopenjsko:

o   Šolska stopnja – tekmovalci (posamezni tekmovalci ali skupine do 5 oseb) na dan tekmovanja pripravijo do 2 tipkani strani besedila (font 12) – to je idejna zasnova/naloga o pravni ali fizični osebi iz kraja, ki jo nameravajo nominirati – šolska komisija naloge oceni in najboljše (te predstavljajo šolo na državnem nivoju) pošlje organizatorju do najkasneje 23.1.2018 – ta objavi rezultate po prejemu Zapisnikov vseh sodelujočih šol z ocenami nalog;

o   Državno tekmovanje – na dan državnega tekmovanja šole pošljejo predsedniku tekmovanja raziskovalne naloge/nominacije (v elektronski obliki in do max 2gb), ki so jih tekmovalci pripravili izhajajoč iz idejnih zasnov/nalog – državna tekmovalna komisija te oceni in zmagovalce razglasi do najkasneje 21.3.2018 – skupine oz. posamezniki, ki se niso uvrstili s svojimi nalogami na državno tekmovanje, lahko mentor – v soglasju z uvrščenimi skupinami/posamezniki – te smiselno umesti v sodelujoče skupine.

–      Tekmuje se v Slovenskem jeziku, tekmujejo pa lahko tudi otroci iz sosednjih držav, kjer se v šolah učijo slovenščine;

–      Naloge morajo tekmovalci smiselno umestiti v eno izmed možnih kategorij tekmovanja in jo tudi obrazložiti;

–      Prijavljena šola lahko pripravi več nalog v isti ali različnih kategorijah.

Potek projekta do priprave idejnih zasnov/nalog:

–        Zavod objavi razpis in evidentira tekmovalce (skupino/e ali posameznike)

 

Namigi:

Spodnji koraki naj vam služijo kot pomoč pri organizaciji in izvedbi raziskave ter pripravi idejne zasnove/naloge. Svetujemo vam, da pri tem ohranite svobodo razmišljanja in se držite priporočil, ki naj vas vodijo skozi postopek.

–        organizirajte srečanje skupine ki bo v projektu aktivno delovala

–        evidentirajte deležnika v vaši okolici (fizična ali pravna oseba), ki je naredil največ na področju varstva okolja (to je lahko podjetje, organizacija, posameznik…ali vaš zavod)*

*evidentirate in nominirate lahko več deležnikov, a za vsakega pripravite posebno nalogo

–        pripravite seznam vprašanj, ki bi mu jih zastavili (to vam lahko pomaga tako pri obrazložitvi izbora deležnika (ta je nujen sestavni del naloge!), kot tudi pri potrjevanju pravilnosti vaše odločitve o nominirancu, saj že ta aktivnost terja kar nekaj raziskovanja)

–        dogovorite se za pogovor z deležnikom za katerega ste se odločili

–        zastavite mu vprašanja ki ste jih pripravili, ob poslušanju odgovorov, pa kakšno vprašanje tudi dodajte

–        ob tem se dogovorite za voden obisk objekta, proizvodnje, dejavnosti…in to zabeležite (s sliko, risbo, filmom…) – to seveda ni nujno, res pa je, da pomaga pri ustvarjanju celotne slike

–        odločite se v kateri kategoriji boste kandidata nominirali (možne kategorije so le: zemlja, zrak, voda, osveščanje, najbolj aktivna šola)

–        izbiro kategorije obrazložite

–        odločite se na kakšen način boste pripravljali nominacijo (dajte si duška, ob tem pa upoštevajte, da sprejemamo zgolj elektronsko oddane naloge) oziroma več kot eno – v tem primeru pripravite vsako nalogo/nominacijo posebej

V kolikor je zavod med izvedbo naredil kakšno fotografijo, to pošlje – lahko skupaj s krajšim zapisom/vtisom – na e naslov urednistvo@eko-generacija.org (ta potem novico objavi na portalu mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org).

Še navodilo, ki je pri delu komisij izrednega pomena:

–        skupine prosimo, da naloge pravilno evidentirajo in ne postavljajo v neke nove kategorije (možne kategorije so le: zemlja, zrak, voda, osveščanje, najbolj aktivna šola).

 

Želja je, da bi tekmovalci in vaš zavod pridobljena znanja s pridom izkoristili in jih vpel v vsakodnevno delovanje – v mejah zmožnega, seveda. V tem primeru gre za opazovanje okolice in deležnikov, ki vplivajo nanjo, s čimer se razvija občutek razlikovanja med prav in narobe, razvije čut za pomen stanja okolja ter vsega živega v njem, ter krepi radovedno raziskovanje.

Veseli bomo vaših prijav.

Z lepimi pozdravi,

Viljem Grdadolnik, generalni sekretar društva Planet Zemlja

Društvo deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o varovanju okolja in na področju vzgoje in izobraževanja ter je upravičen prejemnik do 0,5 davka od odmere dohodnine državljanov Slovenije. Davčna številka društva je 218 677 05.

Več o postopku izbire prejemnika dela davka od odmere dohodnine (ki je res enostaven) na: https://www.planet-zemlja.org/bodite-dobrodelni-in-podprite-delovanje-drustva/

Za morebitno izbiro našega društva za prejemnika dela vaše dohodnine, se vam najlepše zahvaljujemo.

Zbrana sredstva društvo uporabi za izvedbo projektov kot je na primer natečaj, katerega zgodbo zdaj pišete tudi vi.

 

Pravilnik ZEMLJO SO NAM POSODILI OTROCI 2018

Prijavnica ZEMLJO SO NAM POSODILI OTROCI 2018

Razpis 2018