PRIJAVA NA NATEČAJ 2018

Pred vami je povabilo k sodelovanju v vseslovenskem natečaju PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA 2018, ki letos ga društvo Planet Zemlja organizira že od leta 2010. Najpomembnejša cilja natečaja sta analiza učinkovitosti upravljanja okoljskih področij v slovenskih lokalnih skupnostih in promocija najuspešnejših občin v tekočem letu.

Natečaj smo vestno pripravljali strokovnjaki Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalnega instituta za javno zdravje, Zavoda za gozdove RS, Zavoda za varstvo narave, Gospodarskega razstavišča Ljubljana, Gradbenega inštituta ZRMK, Visoke šole za trajnostni turizem ERUDIO, Inštituta WCYCLE in društva Planet Zemlja.

Sodelovanje občinam poleg naziva Planetu Zemlja prijazna občina, prinaša tudi kopico priložnosti, stikov in idej za izboljšanje delovanja na okoljskih področjih in s tem tudi za izboljšanje kakovosti življenja in bivanja občank in občanov. Pomen in poslanstvo projekta sta povezovanje lokalnih skupnosti s stroko, ki nakazuje vprašanja in ponuja odgovore. Občinam, ki na natečaju sodelujejo večkrat, pa je mogoče izdelati tudi primerjalno analizo napredka po posameznih področjih.

Od leta 2011 je na natečaju sodelovalo že več kot 150 slovenskih občin, naziv Planetu Zemlja prijazna občina pa je v svojih kategorijah pridobilo 38 občin.

Projekt pomembno prispeva k ustvarjanju slike prilagajanja lokalnih skupnosti na podnebne spremembe, tako na ekološkem, kot tudi ekonomskem področju. Obe področji namreč pomembno vplivata na kvaliteto bivanja občank in občanov, sta povezani in soodvisni.

Potek: po potrditvi sodelovanja, vam pošljemo dvanajst tematskih vprašalnikov, ki jih izpolnite ter dopolnite s kakovostnimi odgovori. Večinoma gre za zaprta vprašanja, kjer so možni odgovori že podani. Rezultate objavimo v okviru največjega sejma, ki obravnava tematiko narave – sejem Narava-zdravje na Gospodarskem razstavišču Ljubljana. Ocena prednosti in vrzeli, ki jo izdelamo v okviru obrazložitev, vam lahko služi pri vašem nadaljnjem prizadevanju za ustvarjanje boljših pogojev bivanja vaših občank in občanov.

Zmagovalne občine prejmejo tudi CERTIFIKAT PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA.

Priporočilo: svetujemo vam, da si za izpolnjevanje vprašalnikov vzamete dovolj časa, saj so ocene strokovnjakov podane zgolj na podlagi vaših odgovorov. To pomeni, da ni prepovedano če še kaj priložite ali dopišete k možnim odgovorom.

Še to: Občine so razdeljene v kategorije – glede na število prebivalstva – iz vsake kategorije pa prejme naziv po ena občina, Njej najbližje občine po rezultatih, prejmejo motivacijska priznanja. Prav tako nagradimo zvestobo natečaju in tako občine, ki sodelujejo vsaj 5 let zapored, prejmejo podrobnejšo analizo stanja na raziskovanih področjih. Končno oceno učinkovitosti občine tvori seštevek točk vseh 12 področij korigiranim s količnikom, ki zmanjšuje razlike med občinami glede na velikost letnega proračuna.

Pristojbina za sodelovanje je simbolična (zneski še ne vključujejo ddv) in znaša (po kategorijah):

– do 3.000 prebivalcev – 70 eur

– med 3.000 in 5.000 prebivalcev – 120 eur

– med 5.000 in 10.000 prebivalcev – 180 eur

– nad 10.000 prebivalcev – 230 eur

– Mestne občine – 300 eur.

Sredstva skrbno porabimo zgolj za izvedbo natečaja.

Če ste se odločili za sodelovanje vas prosimo, da se prijavite prek te povezave (CTRL+klik na povezavo) https://www.planet-zemlja.org/2018/07/prijava-na-natecaj/.

Zadnji rok za prvo prijavo in oddajo vprašalnikov je 14.9.2018.

Če imate za nas dodatna vprašanja, nam pišite na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

 

[contact-form-7 id=”15853″ title=”Prijava na natečaj Planetu Zemlja prijazna občina”]