Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2019 – NATEČAJ

Spoštovani, vabimo vas, da se nam pridružite v skupini okoljsko odgovornih posameznikov in zavodov. V kolikor vas zanima sodelovanje v natečaju Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2019, nam pišite na naslov: natecaj@planet-zemlja.org. Poslali vam bomo dokumentacijo.

Osnovni opis natečaja pa najdete spodaj. Vesele počitnice!

VSESLOVENSKI NATEČAJ PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC 2019

Spoštovani,

društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem, je v letu 2010 prvič razpisalo natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA – VRTEC. Nanj se je doslej odzvalo prek 800 zavodov, zabeležili pa smo prek 75.000 sodelujočih otrok, mentorjev in staršev iz vseh regij Slovenije in tudi iz Italije, saj smo projekt ponudili v izvajanje tudi zavodom iz sosednjih držav.

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec je projekt, ki sodelujočim pomaga na njihovi poti k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvija zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. Zato društvo tudi v prihajajočem šolskem letu razpisuje natečaj v želji, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja prihodnjih generacij.

Kot vsa leta doslej, smo tudi tokrat k sodelovanju povabili priznane slovenske strokovnjake in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete bivanja prihodnjih generacij. Poleg znanstvenikov Znanstvene fundacije RS, strokovnjakov društva Morigenos – slovenskega društva za morske sesalce, svetovnega gibanja Food Revolution, Košarkarske Zveze Slovenije, socialnega podjetja – družbe za odgovorno ravnanje z odpadki BOLJE ter drugi, z nami znova sodeluje Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.

Vabimo vas, da se (nekateri znova, drugi prvič) pridružite skupini PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC, ki bo zaznamovala šolsko leto 2018/19. Natečaj poteka kot aktivno izvajanje ponujenih projektov, ki so različni po tematiki, formi izvedbe, časovnici,… Sami si izberete projekte ki vas pritegnejo in izvedbo prilagodite vašemu urniku ter skupini, ki bo projekt izvajala (otroci, zaposleni, starši).

Vaše sodelovanje ni pogojeno s plačilom pristojbine. Pri nekaterih projektih nastajajo stroški, ki so vezani na potne stroške izvajalcev (delavnice in predavanja) ali prispevek za materiale (glede na število udeleženih otrok ipd), organizator pa vam zaračuna zgolj manipulativne stroške za prijavljeni projekt.*

Vaše aktivno sodelovanje bo pomenilo zgled za širšo okolico, ko se bo zavest o pomenu odgovornejšega ravnanja do Planeta Zemlja širila iz šol in vrtcev v domove, lokalne skupnosti, podjetja in širše okolje.

Vabljeni v krog družbeno odgovornih ljudi, kjer nam ni vseeno!

Kriteriji za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2019:

 • Nacionalni kriteriji:
  1. Prijavljeni zavod deluje kot celota – ukrepi za boljšo kvaliteto dela in bivanja v zavodu vključujejo vse: od ravnatelja, učiteljev, učencev, čistilk, kuharic do hišnika, zaželeno pa je, da o aktivnostih zavod obvešča ali aktivno vključuje tudi starše otrok in lokalno skupnost;
  2. Prijavljeni zavod ne gosti avtomatov za nezdrave jedi (hitra, predelana hrana) in pijače (sladke pijače);
  3. Prijavljeni zavod izvaja ločeno zbiranje odpadkov – starega papirja, kartuš, baterij, organskih odpadkov…;
  4. Prijavljeni zavod zbira in uporablja tudi odpadno vodo oz. deževnico;
  5. Prijavljeni zavod izvaja obojestransko tiskanje/kopiranje dokumentov;
  6. Prijavljeni zavod spremlja porabo energije in drugih naravnih virov (vode…), ter išče načine racionalizacije porabe in s tem tudi stroškov;
  7. Prijavljeni zavod goji zelenje v notranjih prostorih zavoda, saj s tem izboljšuje kvaliteto zraka v prostorih;
  8. Prijavljeni zavod izvaja zeleno naročanje (naročanje izdelkov in storitev, ki v primerjavi s podobnimi izdelki ustvarjajo manjši okoljski odtis);
  9. Prijavljeni zavod uporablja okolju prijazna čistilna sredstva (izloči čistila, ki vsebujejo strupene snovi).

 

*Nacionalni kriteriji so zastavljeni smelo in z zavedanjem, da vsi zavodi ne morejo slediti vsem naštetim ciljem. Zato organizator upošteva tudi napore zavodov, ki ciljev ne dosegajo, a obenem stremijo k temu, da bi jim po svojih najboljših močeh sledili. Taki zavodi naj to ustrezno označijo v glavnem anketnem vprašalniku.

2) Projektni kriteriji:

Planetu Zemlja prijazna srednja šola se lahko vključi v natečaj, če poleg izvajanja čim več nacionalnih kriterijev, sodeluje vsaj pri treh od spodaj naštetih projektov.

Planetu Zemlja prijazna osnovna šola se lahko vključi v natečaj, če poleg izvajanja čim več nacionalnih kriterijev, sodeluje vsaj pri dveh od spodaj naštetih projektov.

Planetu Zemlja prijazen vrtec se lahko vključi v natečaj, če poleg izvajanja čim več nacionalnih kriterijev, sodeluje vsaj pri enem od spodaj naštetih projektov.

Sodelujoči projekti – seznam po abecedi:

 • Čebelja pot (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Dišeča sveča, ki odpadno olje spreminja na bolje (izvajalec – socialno podjetje BOLJE, v sodelovanju s Prekmurskim ekološkim centrom)
 • Eko beri (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Eko generacija (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Etno-eko-logi (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Food Revolution (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Jezik živali (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Karavana varne kemije (izvajalec – Tatjana Kruder)
 • Mavrica zdravih okusov (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Od mladega raziskovalca do znanstvenika (izvajalec – Znanstvena Fundacija Slovenije)
 • Od zrna do kruha (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Ohranimo delfine v slovenskem morju (izvajalec – društvo Morigenos)
 • ReciČiv (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Z roko v roki za lepši jutri (izvajalec – ZPM Ljubljana Moste-Polje in Večgeneracijski center Skupna točka)
 • Zelena nit ali Luknja, da te kap (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Zeleno pero (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Zemljo so nam posodili otroci (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Zgodba o zeliščih (nosilec – društvo Planet Zemlja)
 • Znanost, magija in mladi (izvajalec – Znanstvena Fundacija Slovenije)

društvo Planet Zemlja ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja

Ker nam ni vseeno!

www.planet-zemlja.org

www.eko-generacija.org