Naziv Planetu Zemlja prijazna občina letos Dobrni, Šmarješkim Toplicam, Žalcu in Ljubljani

(Ljubljana, 29.11.) Danes so predstavniki društva Planet Zemlja in strokovnih institucij, ki sodelujejo pri vseslovenskem natečaju Planetu Zemlja prijazna občina, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana, podelili priznanja in nazive Planetu Zemlja prijaznim občinam 2018.

Priznanja za uspešno upravljanje okoljskih področij j prejelo 12 občin, nazive Planetu Zemlja prijazna občina pa so si letos zaslužile Dobrna med občinami z manj kot 3.000 prebivalci, Šmarješke Toplice med občinami nad 3.000 prebivalci, Žalec med občinami nad 10.000 prebivalci in Ljubljana med mestnimi občinami.

V društvu Planet Zemlja so z rezultati natečaja zelo zadovoljni, saj se bistveno zvišuje raven kakovostnih odgovorov občin na vprašalnike, ki jih izpolnjujejo preko poletja. Kar 12 občin je tako preseglo 1000 od 1200 možnih točk in to kaže, da te občine namenjajo okoljskim tematikam ter področjem zelo veliko pozornosti.

Glede na analizo rezultatov prejšnjih let, se je društvo odločilo nekoliko spremeniti pogoje vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna občina. Še bo vedno ocenjevalo 12 področij delovanja, občine pa bodo namesto po številu prebivalcev, razvrščene v razrede po višini občinskega proračuna.

Spodaj si lahko preberete obrazložitve zmagovalnih občin.

Fotografije s podelitve so na voljo na FB strani društva Planet Zemlja.

DOBRNA – kategorija do 3.000 prebivalcev

Med najmanjšimi slovenskimi občinami je že zaradi nizkega letnega proračuna težko doseči oceno, ki je enaka ali celo boljša od tistih, katerih proračun je nekajkrat višji, a občini Dobrna je to letos uspelo. Uspešno bi lahko tekmovala tudi z dva ali trikrat večjimi občinami. predvsem na področjih energetike in krožnega gospodarstva pa še ostaja prostor za napredek.

 ŠMARJEŠKE TOPLICE – kategorija 5. do 10.000 prebivalcev

V društvu Planet Zemlja smo zelo vseli vsakič, ko ugotavljamo kakovostni preskok pri upravljanju okoljskih tem. V letošnjem natečaju je največjega gotovo storila občina Šmarješke Toplice, zato prejema naziv Planetu Zemlja prijazna občina popolnoma zasluženo.  Kljub temu, da po številu prebivalcev med manjše slovenske občine, je v končni oceni presegla 1000 točk od 1200 možnih in se tako pridružila elitnemu klubu občin natečaja Planetu Zemlja prijazna občina. Največ prostora za napredek ostaja na področjih upravljanja gozdov in lokalne samooskrbe.

ŽALEC – kategorija nad 10.000 prebivalcev

Če se izrazimo po športno, je občina Žalec lani izgubila tekmo za naziv po podaljških z minimalno razliko. Članica letošnjega elitnega kluba 1000+ ima še največ prostora za napredek pri upravljanju gozdov, sicer pa je letošnji naziv Planetu zemlja prijazna občina popolnoma zaslužen.

 LJUBLJANA – kategorija Mestnih občin

Odgovor na vprašanje ali je Ljubljana najlepše mesto na svetu, prepuščamo vsem, ki v njej živijo ali jo obiščejo. Gotovo pa je izjemno uspešna na področju upravljanja okoljskih tem. Serijska dobitnica naziva Planetu Zemlja prijazna občina v zadnjih letih, je letos seveda postala tudi članica elitnega kluba 1000+. Šibkejše ocenjenih področij seveda ni, nekaj prostora pa letos ostaja še na področju energetike.