ZELENO PERO 2019

Zeleno pero je projekt, ki se izvaja že šesto leto zapored, tako samostojno, kot tudi del vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna šola. Projekt spada med državna tekmovanja, kar pomeni, da bodo sodelujoči otroci prejeli potrdila, s katerimi lahko uveljavljajo določene bonuse pri vlogah za štipendije ipd. (uveljavljanje pri Zoisovi štipendiji) a le, če projektu priznajo podporo s strani ZRSŠ in ga sofinancirajo (razpis ZRSŠ se razpisuje za nazaj, zato bo ta podatek znan šele ob koncu tekmovanja, ali celo nekoliko kasneje, a to ne zavisi od nas, temveč nas o tem obvešča Zavod RS za šolstvo).

Cilj projekta je mlade vpeljati v svet raziskovalnega eko novinarstva, kjer najboljši prejmejo nagrade in priznanja na zaključni prireditvi ob dnevu zemlje.

Navodila in priporočila za izvedbo projekta:

Potek do začetka šolskega tekmovanja:

–       Organizator zavodu pošlje obrazec da vanj vpiše osnovne podatke (v prilogi).

–       Po prejemu obrazca, organizator zavodu pošlje račun za manipulativne stroške v znesku 15€+ddv.*

–       *Velja le, če se zavod s tem projektom poteguje za naziv Planetu Zemlja prijazna šola

–      Zavod evidentira tekmovalce in organizatorju pošlje prijavnico

–      Organizator pošlje zavodu Priporočila o tematiki in postopku.

–      14 dni pred tekmovanjem organizator pošlje tudi Ocenjevalno shemo, obrazec Zapisnika in Tekmovalno polo.

–      Tekmovanje poteka isti dan in isto uro na vseh prijavljenih zavodih.

Potek do začetka državnega tekmovanja:

–       Šolske tekmovalne komisije ocenijo prispevke otrok in pošljejo organizatorju zapisnik.

–       Slednji objavi rezultate.

–       Do državnega tekmovanja se otroci, ki so se uvrstili na državno tekmovanje izpopolnjujejo v pripravi prispevkov, na podlagi pripomb šolske tekmovalne komisije.

–       14 dni pred državnim tekmovanjem organizator pošlje nov obrazec za Zapisnik in Tekmovalno polo.

–       Tekmovanje poteka isti dan in isto uro na vseh prijavljenih zavodih.

Potek po zaključku državnega tekmovanja:

–      Državna komisija oceni prispevke in rezultati se objavijo, priznanja in nagrade pa podelijo na slovesni prireditvi ob dnevu zemlje.

 

Velja za zavode, ki se potegujejo za naziv Planetu Zemlja prijazna šola:

–      Zavod izpolni projektni vprašalnik (v prilogi) in ga pošlje na društvo (po pošti) – lahko pošljete vprašalnike vseh izvedenih projektov natečaja skupaj, tudi glavnega (manj stroškov) – do najkasneje 1.5.2019.

–      V kolikor je zavod med izvedbo naredil kakšno fotografijo, to pošlje – lahko skupaj s krajšim zapisom/vtisom – na e naslov elektronskega medija urednistvo@eko-generacija.org (ta potem novico objavi na portalu mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org).

–      Po 1.5. začne z delom komisija natečaja, sledi prireditev s podelitvijo nagrad, priznanj in potrdil ob svetovnem dnevu okolja oz. 5. junija 2019. Na podelitvi mentorji prejmejo potrdila, zavodi nazive, sodelujoči otroci pa nagrade. Sledi pogostitev, ogled Eko bazarja in razstave izdelkov otrok ter druženje.