RAZPIS TEKMOVANJA ZA PRIZNANJE »ZELENO PERO 2021«

TEKMOVANJE IZ PISANJA NOVINARSKEGA PRISPEVKA NA TEME OHRANJANJA NARAVE IN VAROVANJA OKOLJA
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

za učence/ke od 6. do 9. razreda OŠ ter dijake/inje SŠ

Društvo Planet Zemlja organizira tekmovanje iz pisanja novinarskega prispevka na temo ohranjanja narave in varovanja okolja, na katerega se lahko prijavijo učenci/ke od 6. do 9. razreda osnovnih šol ter dijaki/nje srednjih šol, za priznanje ZELENO PERO. Tema letošnjega tekmovanja bo

ENERGIJA V ODPADKIH.

Tekmovanje je organizirano na dveh nivojih – šolskem in državnem – in za dve kategoriji: od 6. do 9. razreda osnovne šole in srednja šola. Tekmovanje vključuje pisni izdelek (novinarski prispevek), izdelan po Pravilniku tekmovanja.

Več o pogojih udeležbe na državnem tekmovanju in ostala pravila tekmovanja si preberite v Pravilniku tekmovanja, ki je sestavni del razpisa in objavljen tudi na spletni strani www.eko-generacija.org oz. www.planet-zemlja.org.

Šolsko tekmovanje bo potekalo 19.januarja 2021, državno pa 3.marca 2021 v prostorih sodelujočih šol. Obe tekmovanji se bosta pričeli ob 11. uri. Do začetka tekmovanja se tekmovalci pripravljajo na tekmovanje s pomočjo mentorjev in samostojno, v primeru vprašanj, pa se lahko vedno obrnejo tudi naPredsednika tekmovanja.

Podelitev priznanj šolskega tekmovanja bo potekala na šolah, podelitev priznanj državnega tekmovanja pa bo potekala predvidoma v petek, 4. junija 2021.

page1image43756992 page1image43758144

Rezultati šolskega tekmovanja bodo objavljeni v desetih dneh po tekmovanju, rezultati državnega tekmovanja pa najkasneje v dvajsetih dneh po tekmovanju na spletnih straneh www.eko-generacija.org oz. www.planet-zemlja.org.

Prijave so možne preko obrazca, objavljenega na spletnih straneh društva www.planet-zemlja.org, najkasneje do 21.12.2020.
Link do prijave: https://www.planet-zemlja.org/2020/09/prijava-na-natecaj- planetu-zemlja-prijazne-sole-vrtci-2021/

Za zavode, ki bodo izvajali zgolj državno tekmovanje Zeleno pero in se ne bodo potegovali za naziv Planetu Zemlja prijazna šola, rubriki TRR in Številka naročilnice nista obvezni.

Kotizacije za udeležbo na tekmovanju ni.
Dodatne informacije: zelenopero@planet-zemlja.org.

page2image41625968 page2image41626176