O Društvu Planet Zemlja

O Društvu Planet Zemlja

IME: Društvo Planet Zemlja
E.POŠTA: info@planet-zemlja.org
SPLET: www.planet-zemlja.org
TELEFON: 01 620 25 22

Predstavitveni film društva Planet Zemlja si lahko ogledate tukaj.

Kaj je naše poslanstvo?
Osveščati javnost o pomenu odnosa vsakega posameznika do okolja, komunicirati okoljske teme z najširšo javnostjo na poljuden način in s pomočjo strokovnjakov skozi projekte in prek mnogih oblik dogodkov.

Za kaj se zavzemamo?

Za odgovornost do okolja, ki smo si ga samo izposodili od naših otrok.

Kaj počnemo?

Raziskovanje okoljevarstvenih problemov, komuniciranje o okoljskih temah, informiranje javnosti, lobiranje za spremembo zakonodaje pri državnih organih, ozaveščanje ciljnih skupin, organizacija okoljsko ozaveščevalnih dogodkov.

In naše vrednote?

Ozaveščenost in angažiranost, kreativnost in inovativnost, skrb za okolje.

Članstvo
Zbor ustanovnih članov društva se redno srečuje vsak zadnji četrtek v mesecu.

Ustanovni člani imajo (lahko tudi na pobudo nečlanov ali podpornih članov) pravico predlagati častne člane društva, ki skozi svoje življenjske dosežke in prizadevanja dokazujejo pomembno vlogo pri ohranjanju kvalitete bivanja prihodnjih generacij.

Društvo sprejema medse tudi podporne člane, ki imajo možnost sodelovati tako pri izvajanju projektov kot tudi prisotvovati na dogodkih.
Društvo evidentira tudi prijatelje društva, ki so posamezniki, ki se niso evidentirali kot podporni člani in ki spremljajo delovanje društva ter so pogosto v stiku z aktivnostmi društva.

Komuniciranje
Obiskovalci naših strani ste vabljeni k spremljanju prispevkov o aktualnih okoljskih temah in naših projektih. Lahko se tudi prijavite za prejemanje obvestilnika, ki izhaja vsak četrtek. Prav tako ste vabljeni k posredovanju vtisov, predlogov in mnenj. Ker pa je eden od osnovnih namenov društva tudi tvorno prispevati h kulturi komuniciranja okoljskih tem in nasploh, uredništvo te spletne strani v skladu s poslanstvom društva, komentarjev ki bodo zapisani v žaljivem tonu ali tonu, ki ni primeren za uporabnike vseh starosti, ne bo objavljalo. Prosimo za razumevanje!

Naš projekt, ki ga pripravljamo znotraj natečaja Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec,  spletni portal mladih eko novinarjev Ekogeneracija, je od dne 28. 8. 2012 vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije. Elektronski medij si lahko ogledate na sledečem naslovu: www.eko-generacija.org si.

Dobrodelnost
Društvo je koncem leta 2010 dobilo status društva ki deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, s čimer smo dodali državno priznanje našim prizadevanjem. Status nam prinaša tudi uvrstitev na listo društev, ki so upravičena do prispevkov državljanov z naslova dohodnine. Veseli bomo slehernega prispevka. (več o tem: tukaj)

Društvo Planet Zemlja
Ker nam ni vseeno!