SVETOVNI DAN ZEMLJE V ZNAMENJU PODNEBNIH UKREPOV

Obeležujemo 50. obletnico zaznamovanja prvega Svetovnega dneva Zemlje, s katerim na svetovni ravni opozarjamo na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo. Z ozaveščanjem o pomenu zdravega okolja, ki se ga v času epidemije še toliko bolj zavedamo, se praznovanju Svetovnega dneva Zemlje pridružujemo tudi v Sloveniji.

  1. Svetovni dan Zemlje v znamenju podnebnih ukrepov

Letošnji Svetovni dan Zemlje je posvečen ukrepanju proti podnebnim spremembam. Gre za enega največjih izzivov za prihodnost človeštva in sisteme podpore življenja, zaradi katerih je naš svet primeren za bivanje.

Pri blaženju podnebnih sprememb je pomemben zaveznik ohranjena narava. Če je ohranjena pestrost vrst rastlin in živali, če imajo vrste vitalne populacije in je genetska raznovrstnost visoka, so ekosistemi bolj odporni in se na spremembe lažje prilagajajo.

Tudi majhna dejanja štejejo: Kaj lahko naredimo sami?

Trenutna situacija kaže, da so spremembe ravnanja, ki koristijo planetu, naravi in vsem živim bitjem, mogoče (na primer smotrno ravnanje z viri kot je hrana in ravnanje z odapdki).

Naravo Slovenije, njeno bogastvo in veliko raznolikost lahko ohranimo, če to podpira večina prebivalcev in če k temu prispevamo tudi osebno. Slovenija je med članicami Evropske unije, kjer si prebivalci osebno nadpovprečno prizadevamo za varstvo biotske raznovrstnosti in narave. Tako kažejo rezultati ankete, ki jo je pred nekaj leti objavila Evropska komisija. Za vse, ki si želimo prispevati k ohranjanju narave Slovenije, so številni strokovnjaki pomagali pripraviti priporočila, ki so jih na ministrstvu za okolje in prostor zbrali na spletni strani Za ljubitelje narave.

Svetovni dan Zemlje ni samo danes. Vsak dan lahko naredimo nekaj, s čimer jo bomo ohranili v boljši kondiciji, za kar vam bodo hvaležne naslednje generacije in Zemlja.

Ostanite zdravi.

Svetovni dan Zemlje, ki ga zaznamujemo vsako leto 22. aprila, je bil prvič organiziran leta 1970, danes ga koordinira globalno omrežje Dneva Zemlje (Earth Day Network – EDN). Več informacij o Svetovnem dnevu Zemlje (v angleščini).

MED PREDPISI IN ZRAKOM, KI GA DIHAMO

V ponedeljek, 24. aprila 2017 bo v prostorih Agencije RS za okolje potekala 8. Eko konferenca. Letos jo pod naslovom “Med predpisi in zrakom, ki ga dihamo” organiziramo društvo Planet Zemlja, Slovensko meteorološko društvo, Agencija RS za okolje in Gradbeni inštitut ZRMK – Center za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo.

Pričetek dogodka ob 9.30 s pozdravnimi govori in kratko predstavitvijo zmagovalcev državnega tekmovanja za Zeleno pero.

Predviden zaključek ob 13. uri.

Predsedujoča: Tanja Cegnar

Lokacija: Velika sejna dvorana na ARSO, Vojkova 1b Ljubljana, 4. nadstropje

Spremljevalni dogodek:

  • Eko bazar (predstavitev ponudnikov ekoloških storitev, produktov, izumov),

 

PROGRAM

l.del: 9.30 – 11.00

Igor Šoltes, Evropski Zeleni – Zrak tihi ubijalec; Barbara Bernard Vukadin, ARSO – Evropska agencija za okolje za kakovost zraka v Evropi; Martina Logar, ARSO – Izpusti onesnaževal v zrak; Miha Tomšič, GI ZRKM – Pomen kakovostnega zraka v bivalnem okolju

Predstavitev dobitnikov zlatega priznanja iz natečaja Zeleno pero.

Odmor

ll.del: 11.30 – 13.00

Tanja Koleša, ARSO – Spremljanje kakovosti zunanjega zraka in viri delcev PM10; Rahela Žabkar, ARSO – Meteorološke značilnosti epizod ozona in delcev; Marko Rus, ARSO – Modeliranje kakovosti zunanjega zraka; Janja Turšič, ARSO – Prikazovanje onesnaženosti zraka s pomočjo indeksov; Simona Perčič, NIJZ – Vpliv onesnaženega zraka na zdravje; Jože Jurša, MOP – Načrti za kakovost zraka; Boštjan Paradiž, ARSO – Kako lahko posamezniki prispevamo k boljši kakovosti zraka.

Vstop je prost, prijave pa obvezne na: konferenca@planet-zemlja.org

Na natečaju “Planetu Zemlja prijazna občina” slavila severovzhodna Slovenija

zmagovalci1Društvo Planet Zemlja je danes ob 19. uri v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču razglasilo »Planetu Zemlja prijazne občine 2011«. Priznanja so iz rok ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana prejeli župani občin Razkrižje, Vojnik in mestne občine Murska Sobota.

Gre za natečaj, ki poteka že drugo leto zapored, letos pa smo k sodelovanju povabili tudi Agencijo RS za okolje in Zavod za gozdove Slovenije. S tem smo natečaju povečali razsežnost in dodali vrednost odgovorov.

Zmagovalnim občinam je skupno izvajanje naročil za javne objekte po načelu “zelenih naročil”, prav tako pa vse tri občine s simpatijami gledajo tudi na širitev gradnje javnih objektov iz lesa.

Občina Razkrižje (kategorija do 3000 prebivalcev) se je poleg navedenega izkazala še z ekološkim osveščanjem svojih občanov preko lokalne televizije in spleta, posebno pozorost pa namenja tudi skrbi za čistejše vode. Občina Vojnik (kategorija 3.000-10.000 prebivalcev), ki je laskavi naziv v svoji kategoriji prejela že lani, je poleg ostalih sprejetih ukrepov v letošnjem letu stopila korak naprej k prijaznješemu okolju z obnovitvijo občinske stavbe v energetsko varčno poslopje, medtem ko se MO Murska Sobota (kategorija nad 10.000 prebivalcev) lahko pohvali ne le z zasaditvijo in širjenjem zelenih površin, temveč tudi s spodbujanjem svojih občanov k peš hoji, kolesarjenju, uporabljanju javnega prevoza ter vsakoletno pripravo čistilne akcije »Naša občina – čista in urejena«.

pz-obcina31

Ker gre že za drugi natečaj, ki je bil za razliko od lanskega vsebinsko usmerjen na tri področja (odpadki, gozdovi, komuniciranje – lani le v slednjega), smo z odzivom več kot zadovoljni. Tudi letos smo namreč k sodelovanju povabili vse slovenske občine, odzvala se jih je slaba četrtina, a – presenetljivo – več kot lani.

Za razliko od lanskega odziva občin so se letos prvič odzvale tudi lokalne skupnosti primorske regije, nespremenjeno pa ostaja dejstvo, da se bolje in hitreje odzivajo manjše občine.

Občine, ki so tudi prišle v ožji izbor, so: kategorija do 3.000 prebivalcev občina Hodoš in Kostanjevica na Krki; od 3.000-10.000 prebivalcev občina Trzin in Kobarid; nad 10.000 prebivalcev občina Radovljica in  Sevnica.

Vsem iskreno čestitamo.

Foto: Jon Vesel

Število sončnih elektrarn se je podvojilo, moč proizvedene energije pa se je potrojila

soncne-cel»Obseg investicij je enormen. Samo v letošnjem letu je bilo postavljenih več kot 500 fotovoltaičnih elektrarn v Sloveniji,« je dejal Janez Kopač, generalni direktor Direktorata za energijo na Ministrstvu za gospodarstvo, ki se je minulo sredo udeležil Konference Združenja slovenske fotovoltaične industrije (ZSFI) z naslovom Sončna elektrarna – stabilna in donosna naložba, sicer spremljajoče prireditve 44. Mednarodnega obrtnega sejma v Celju.

Mag. Janez Kopač tudi meni, da subvencijska shema za proizvajalce električne energije iz obnovljivih virov daje odlične rezultate. »Število sončnih elektrarn se je podvojilo, moč proizvedene energije pa se je potrojila«, je povedal mag. Kopač ter dodal, da je potrebno imeti ustrezno stimulativno okolje, če želimo privabiti zasebne investitorje. »Na koncu pa sledi vprašanje, do kdaj si lahko to privoščimo. Za enkrat s tem ni težav, bo pa v prihodnje potreben razmislek,« je še povedal mag. Kopač. Po njegovih besedah bodo obnovljivi viri energije v naslednjem desetletju ključna prioriteta, »tudi zato, ker nas v to sili direktiva Evropske unije, ki zahteva do leta 2020 25 odstotkov energije iz obnovljivih virov v strukturi končne rabe.«

Glede morebitnih sprememb subvencijskih shem je bila podana pobuda, da bi se odkupne oz. podporne cene spreminjale dvakrat in ne le enkrat letno. S tem bi investicije v sončne elektrarne ne bile več tako sezonske.

Andrej Špec iz Javne agencije RS za energijo je navedel, da je bilo do sedaj izdanih skoraj 1.500 deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom, od tega skoraj 1.000 za sončne elektrarne.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo

Začela veljati uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom

bioOd danes dalje sodijo ostanki hrane, trava, plevel, rože in vejevje v poseben zabojnik za biološke odpadke. Po enoletnem prehodnem obdobju je namreč danes začela veljati uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.

V ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov je bilo sicer že leta 2010 vključenih 114 občin in 37 od 60 izvajalcev javnih služb. V Sloveniji je bilo poleg tega leta 2009 zbranih okoli 49.600 ton biološko razgradljivih odpadkov, leta 2010 pa nekaj več kot 50.000 ton.

Napredek je bil majhen in po začetku veljavnosti uredbe bi morala biti ta količina po pričakovanjih ministrstva precej višja. Dosegla naj bi med 70.000 in 100.000 ton. Od vseh nastalih komunalnih odpadkov biološko razgradljivi predstavljajo med 36 in 37 odstotkov vseh komunalnih odpadkov, ki jih je na leto okoli 800.000 ton.

Glasbeni vlak odpeljal na veliki OPEN AIR dogodek

celjePreteklo soboto je Klub študentov občine Celje priredil največji OPEN AIR dogodek »Mladi smo«, ki je skozi ves dan privabil več kot 4.500 obiskovalcev. Čez dan je bilo poskrbljeno za pester športno animacijski program, zvečer pa so za nepozabno zabavo poskrbele legende slovenske glasbene scene, Zablujena generacija, Kingston in Big Foot Mama.

Naše društvo je kot podpornik projekta poskrbel za okolju in ljudem prijaznejšo vožnjo z glasbenim vlakom, ki sta iz štajerske prestolnice in Ljubljane v Celje pripeljala mnogo glasbenih navdušencev.

Naslednji glasbeni vlak za Planet Zemlja pa bo v petek, 17. junija, odpeljal iz Maribora v Ljubljano na Praznik glasbe.