Ob čistilnih akcijah ne pozabite na svoje zdravje

logotip-03Spomladanski čas je že tradicionalno poln različnih dogodkov, povezanih z varstvom okolja. Ene izmed najodmevnejših in najbolje obiskanih so čistilne akcije. Ker so med odpadki lahko tudi ostri deli in strupene snovi, kot je azbest, je Nacionalni inštitut za javno zdravje na svoji spletni strani objavil priporočila za varno delo z njimi.

Najdete jih lahko na naslednjih povezavah:

Priporočila ob čistilnih akcijah

Priporočila o ravnanju z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah

V navodilih so napotki za pravilno ravnanje in odstranjevanje odpadkov ter napotki o osebni zaščiti in varovalni opremi.

V naši okolici je še vedno veliko odpadkov, ki vsebujejo azbest. Azbestna vlakna so rakotvorna, predvsem njihovo vdihavanje predstavlja veliko nevarnost za zdravje. Več informacij o azbestu lahko najdete v brošuri na naslednji povezavi Azbest – nikoli dokončana zgodba ter na video posnetku mednarodnega srečanja “Azbest, nikoli dokončana zgodba”, ki je potekalo oktobra 2015 v Goriških Brdih: https://www.youtube.com/watch?v=YSb0giHcWm0.

Ker nam je mar – tudi za lastno zdravje!

“Alpe kot razvojni potencial Evrope”

Slovenija od marca lani predseduje Alpski konferenci, ki sprejema politične odločitve in daje smernice za razvoj Alpske konvencije v dveletnem obdobju. Kot vodilo programa predsedovanja si je Slovensko predsedstvo postavilo izziv »Alpe kot razvojni potencial Evrope«, v tem kontekstu pa si je opredelilo tri glavne prioritete: prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb v alpskem prostoru, spodbujanje regionalnega sodelovanja ter spodbujanje izvajanja Alpske konvencije na regionalni in lokalni ravni.

Foto: Alpska konvencija

Foto: Alpska konvencija

Alpska konvencija je bila s strani osmih držav, katerih del ozmelja leži v alpskem loku, podpisana že leta 1991. S podpisom so države podpisnice Alpam priznale status edinstvenega, skupnega območja, ki potrebuje skupen razvoj in politiko ohranjanja.

Države želijo s konvencijo in aktivnostmi, izvajanimi v tem kontekstu, preprečiti nastajanje nepopravljive škode v naravnem okolju ter ekosistemu ter le-to ustrezno varovati. Slovenija bo konferenci predsedovala do prvega trimesečja leta 2011, ko bo predsedovanje prevzela Švica.

Na ROCK ZA PRIHODNJE GENERACIJE peš, s kolesom ali javnim prevozom

Slovenski glasbeniki in društvo Planet Zemlja pozivajo vse obiskovalce današnjega koncerta ROCK ZA PRIHODNJE GENERACIJE, da na dogodek pridejo na način, ki bo najmanj onesnaževal okolje. Ljubljana ni veliko mesto, zato organizatorji upajo, da se bo velika večina obiskovalcev koncerta udeležila peš, s kolesom ali s pomočjo javnega prevoza.

Organizatorji smo se potrudili, da smo tudi sam koncert organizirali na energetsko čim bolj varčen način.