Izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti

janez-potocnikEvropski komisar za okolje Janez Potočnik je včeraj predstavil novo strategijo Evropske komisije za zaščito in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti v Evropi v naslednjem desetletju.

Biotska raznovrstnost je v Evropi ogrožena, saj vrste izginjajo po stopnjah brez primere. V EU grozi izumrtje približno 25 % evropskim živalskim vrstam, vključno s sesalci, dvoživkami, plazilci, pticami in metulji, 88 % staležev rib pa je prekomerno izkoriščenih ali v veliki meri izčrpanih. Mnogo ekosistemov je uničenih do te mere, da ne morejo več zagotavljati mnogovrstnih storitev, od katerih smo odvisni – od čistega zraka in vode do opraševanja pridelkov in zaščite pred poplavami. To uničenje za EU predstavlja ogromne socialne in gospodarske izgube. Tako ima na primer opraševanje žuželk, ki v Evropi izrazito upada, v EU ocenjeno gospodarsko vrednost 15 milijard letno.

Strategija zajema šest prednostnih ciljev v zvezi z glavnimi dejavniki, ki povzročajo izgubo biotske raznovrstnosti. Ti cilji so: dosledno izvajanje obstoječe zakonodaje o varstvu narave, izboljševanje in obnova ekosistemov ter njihovih storitev, kadar koli je to mogoče, zagotavljanje trajnosti kmetijstva in gozdarstva, varstvo in zaščita ribjih staležev v EU, nadzor nad invazivnimi vrstami, ki so naraščajoč vzrok za izgubo biotske raznovrstnosti v EU, ter povečanje prispevka EU k usklajenemu svetovnemu ukrepanju za ohranitev biotske raznovrstnosti.

Načrtovani ukrepi bodo pomagali zmanjšati največje pritiske na naravo in storitve ekosistemov v Evropski uniji, saj bodo cilji glede biotske raznovrstnosti vključeni v glavne sektorske politike. Sprejeta strategija je v skladu z zavezami, ki jih je Evropska unija sprejela na lanski konferenci pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti v Nagoyi na Japonskem.

Vir: PEK

Natura 2000 bogatejša za 739 novih območij

natura-2000Evropsko omrežje posebnih varstvenih območij Natura 2000 je od včeraj bogatejše za 739 novih območij v petnajstih državah članicah EU oz. za skoraj 27.000 km2.

Več kot polovica dodanih območij (kar zajema več kot 17.500 km2) so morska območja, zlasti v Franciji, na Danskem in v Španiji, kar bo povečalo zaščito številnih ogroženih morskih vrst. S širitvijo omrežja se bo povečala tudi zaščita številnih dragocenih kopenskih habitatov, od gorskih bukovih gozdov in z rožami bogatih travnikov na Češkem do prostranih jezer in mokrišč na Poljskem.

Omrežje Natura 2000 odslej zajema skoraj 18 % kopnega ter več kot 130.000 km2 morja v EU. Je v središču evropskega boja za ustavitev upadanja biotske raznovrstnosti in varovanje storitev ekosistemov.

Vir: Evropska komisija