Priznanja za zmagovalce natečaja Planetu prijazna šola/vrtec bo izdelal umetnik Igor Somrak

igor-gumbiIgor Somrak, slikar, kipar in lutkar s Spodnje Polskave, podporni član društva Planet Zemlja, je svojo likovno nadarjenost in humanitarno žilico že nekajkrat izkazoval z dobrodelno dražbo svojih del. Tokrat bo umetnik za zmagovalce natečaja Planetu prijazna šola/vrtec oblikoval posebna priznanja v obliki glinenih gumbov z nitjo, ki po ljudski vraži simbolizirajo srečo.

Na natečaju, katerega namen je ohranjanje kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila, razvil pa naj bi tudi zdravo samopodobo posameznika ter predvsem spoštljiv in odgovoren odnos človeka do sočloveka, okolja in narave, je sodelovalo več kot petdeset izobraževalnih zavodov iz cele Slovenije.

Karavana varne kemije v Kranju

karavana1Naša karavana se je v torek ustavila v Kranju na osnovni šoli Matija Čop, kjer je okoli sto slušateljev, predvsem učencev, prisluhnilo predavanju na temo kemije v vsakdanjem življenju. Predavateljica prof. Nada Pavšer je pozornost mladih pritegnila z motivacijskim uvodom kot krajšo rimano pesmico o osnovnih kemijskih elementih, obdržala pa z nadvse zanimivimi vsakodnevno uporabnimi nasveti k bolj zdravemu načinu življenja.

Če ti je hudo, skoči v (hadvao) H2O;
Če ti kaj smrdi, to je (enhatri) NH3;
Če se ti ves svet zameri, ne v (hadvaesoštiri) H2SO4,
POJDI RAJE V NARAVO, DA ZBISTRIŠ SI GLAVO.

Evropska komisarka za podnebne ukrepe v Sloveniji

connieNamen obiska evropske komisarke za podnebne ukrepe Connie Hedegaard v Sloveniji so predhodna posvetovanja o ključnih temah evropske politike do podnebnih sprememb v letu 2011, kot sta evropski kažipot do nizkoogljičnega gospodarstva 2050, ki ga pripravlja Evropska komisija, in možnost zvišanja evropskega cilja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 nad 20%.

V sklopu obiska se bo komisarka v ponedeljek, 7. februarja 2011, sestala s predsednikom Republike Slovenije, gospodom Danilom Türkom, z ministrom Vlade Republike Slovenije za okolje, gospodom Rokom Žarnićem, ter s člani štirih odborov Državnega zbora (odbora za okolje in prostor, odbora za gospodarstvo, odbora za zadeve Evropske unije in odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).

Vir: Evropska komisija

Foto: Wikipedia

Predstavniki Agencije za jedrsko energijo v Sloveniji

industrijaPredstavniki sekretariata Agencije za jedrsko energijo, Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, bodo danes in jutri v Sloveniji preverjali pripravljenost naše države za članstvo v tej agenciji.

Predstavniki Agencije bodo danes obiskali Upravo RS za jedrsko varnost, kjer se bodo sestali s predstavniki industrije in raziskovanja na jedrskem področju iz NE Krško, Gen Energije, Instituta »Jožef Stefan«, Agencije za radioaktivne odpadke ter s predstavniki državnih institucij Ministrstva za gospodarstvo, Uprave RS za varstvo pred sevanji, Ministrstva za zunanje zadeve in Službe Vlade za razvoj in evropske zadeve.

Jutri bodo obiskali JE Krško, kjer se bodo seznanili s prizadevanji za varno obratovanje elektrarne in z načrtovanjem izboljšav, ki bodo prispevale k bolj varni in zanesljivi oskrbi z električno energijo iz JE Krško, opravili pa bodo tudi ogled samega objekta.

Slovenijo zanima vključevanje v članstvo v delovnih skupinah Agencije in sicer na področjih projektiranja novih elektrarn, izmenjave inšpektorskih izkušenj, analize težkih nezgod, skladiščenja in odlaganja radioaktivnih odpadkov, uporabe novih tehnologij pri zmanjševanju prejetih doz in pridobivanja jedrskih podatkov.

Vir: MOP

Zaključni podnebni posvet na temo prehoda v nizkoogljično družbo

co21Podnebne spremembe so med največjimi izzivi, s katerimi se trenutno spopada svet, Evropska Unija in tudi Slovenija. Cilj znižanja izpustov toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020 je postal zakonska zahteva Evropske Unije, soočeni pa smo tudi z zahtevami po povečanju snovne učinkovitosti ter s potrebo po preobrazbi v nizkoogljično družbo.

O teh in mnogih drugih izzivih za izvajanje podnebno-energetskih zavez so potekale razprave na petih podnebnih posvetih, ki so po Sloveniji potekali od maja 2010 v okviru projekta »Slovenija znižuje CO2«. Posveti so ena izmed akcij v okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju evropskih vsebin.

Zaključni posvet na temo prehoda v nizkoogljično družbo bo potekal 10. januarja 2010 med 9. in 13. uro na Gospodarski zbornici Slovenije na Dimičevi 13 v Ljubljani.

Foto: SciNews Blog

Vir: Evropska komisija

Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo delavnico »Odpadki niso smeti«

ocistimo-slovenijoMinistrstvo za okolje in prostor je v petek, 26. novembra 2010, organiziralo na Gospodarski zbornici Slovenije posvetovalno delavnico Odpadki niso smeti, kjer so bile prikazane dobre prakse seznanjanja in ozaveščanja v zvezi z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov v okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

Udeleženci posvetovalne delavnice so se strinjali, da so tovrstna srečanja med predstavniki javnih služb in zbiranja komunalnih odpadkov in Ministrstva za okolje in prostor pomembna in koristna ter da jih je potrebno nadaljevati.