Na Finskem prva ekološka vas

eco-hisaPonosni zeleni naziv nosi vas Kempele na severu Finske, ki kot skupek družinskih, okolju prijaznih hiš, predstavlja pilotski projekt, katerega cilj je ustanoviti energetsko samozadostnost, slonečo na obnovljivih virih energije, dobro vzdušje in obenem prihraniti energijo.

Po navedbah Juha Sipile, izvršnega direktorja Fortel Components, je ogrevanje v hišah talno, s pretakajočo se vodo, tehnične rešitve pa so naravnane tako, da varčujejo z elektriko. V ta namen so zgradili omrežje za lokalno ogrevanje, ki je narejeno tako, da preprečuje izgubo energije. Energijo proizvajajo iz lesnih briketov s pomočjo uplinjanja, hiše pa so ogrevane s pomočjo odpadne toplote, ki nastaja pri proizvajanju elektrike. Vsaka hiša ima 700 litrski vodni rezervoar, zaradi česar je dobava vode hitra, poleg tega pa je preprosto ogreti vodo na nizko temperaturo iz odpadne toplote pri proizvodnji električne energije, zaradi česar ločeno proizvajanje toplotne energije ni potrebno.

Čista energija in okolju prijazna gradnja sta po mnenju Sipile najhitreje rastoča sektorja na svetu.

Novembra lani je vas Kempele za prizadevanja dobila nagrado Finske zveze mestnih inženirjev za inovativno razvojno delo.

Vir: energetika.net

Foto: Ecobob