Posts Tagged ‘električna’

9 februar

Na Finskem prva ekološka vas

eco-hisa-150x100 Na Finskem prva ekološka vasPonosni zeleni naziv nosi vas Kempele na severu Finske, ki kot skupek družinskih, okolju prijaznih hiš, predstavlja pilotski projekt, katerega cilj je ustanoviti energetsko samozadostnost, slonečo na obnovljivih virih energije, dobro vzdušje in obenem prihraniti energijo.

Po navedbah Juha Sipile, izvršnega direktorja Fortel Components, je ogrevanje v hišah talno, s pretakajočo se vodo, tehnične rešitve pa so naravnane tako, da varčujejo z elektriko. V ta namen so zgradili omrežje za lokalno ogrevanje, ki je narejeno tako, da preprečuje izgubo energije. Energijo proizvajajo iz lesnih briketov s pomočjo uplinjanja, hiše pa so ogrevane s pomočjo odpadne toplote, ki nastaja pri proizvajanju elektrike. Vsaka hiša ima 700 litrski vodni rezervoar, zaradi česar je dobava vode hitra, poleg tega pa je preprosto ogreti vodo na nizko temperaturo iz odpadne toplote pri proizvodnji električne energije, zaradi česar ločeno proizvajanje toplotne energije ni potrebno.

Čista energija in okolju prijazna gradnja sta po mnenju Sipile najhitreje rastoča sektorja na svetu.

Novembra lani je vas Kempele za prizadevanja dobila nagrado Finske zveze mestnih inženirjev za inovativno razvojno delo.

Vir: energetika.net

Foto: Ecobob

14 december

V Ljubljani odprli trgovino z električnimi vozili

kolesa-150x100 V Ljubljani odprli trgovino z električnimi voziliSkupina ViaVerde je s podjetjem Velo v nakupovalnem mestu BTC v Ljubljani odprla trgovino z električnimi kolesi, skuterji in vozički. Novo dobo mobilnosti želijo približati vsakomur, ki razmišlja o udobni alternativi vsakdanjemu prevozu z ničelnimi emisijami in zmanjšanjem stroškov prevoza.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana je ugotovil, da je več kot 30 odstotkov voženj z avtomobilom narejenih na razdalji, ki je krajša od 3 km, 50 odstotkov voženj pa je krajših od 5 km. Prav tolikšne relacije pa so idelane za električno kolo ali skuter, saj zahtevajo približno 10 do 15 minut vožnje z ničelno emisijo škodljivih izpustov.

V Ljubljani je trenutno sicer nameščenih pet polnilnih mest, a predstavnik skupine ViaVerde Vito Komac napoveduje hiter razvoj polnilnih mest, hkrati pa manjša električna vozila in prodor na tuj trg.