Evropa spodbuja k opuščanju kajenja

exsmokeKajenje ni le zdravju škodljiva razvada, temveč tudi okolju neprijazna navada, saj se cigaretni ogorki razgrajujeo kar precej časa. Kajenje pa s seboj prinaša tudi ogromno drugih slabih posledic.

Vseevropska protikadilska kampanja Ex kadilci so zmagovalci, ki se je pričela z letošnjim junijem in poteka v 29 državah Evropske unije, zato spodbuja mlade, naj opustijo nezdravo navado oziroma se še naprej izogibajo tobaku in postanejo „zmagovalci” v svojem življenju brez kajenja.

»Zmagovalec« namreč promovira pozitivne strani življenja brez tobaka, kot so boljše zdravje, boljša socialna interakcija, več denarja in seveda boljša kakovost življenja.

Prejšnji teden pa je svojo pot po Sloveniji začel tudi informativni del protikadilske kampanje in sicer na festivalu Zlati boben v Portorožu. Del evropske kampanje sta tudi televizijska oglasa, ki sta bila posneta v Ljubljani.
Opustite kajenje še danes in se pridružite »zmagovalcem«.

Več o kampanji si lahko preberete tukaj.

Posvet na temo energije in čistega okolja

cista-energijaEvropska komisija je v začetku marca objavila načrt za prehod v nizkoogljično družbo do leta 2050 in načrt za energetsko učinkovitost, ki ju bodo predstavili na tokratnem posvetu v petek, 8. aprila 2011, v Centru Evropa, na njem pa bo sodelovala tudi Mary Veronika Tovšak Pleterski, direktorica na generalnem direktoratu Evropske komisije za podnebne ukrepe.

Predstavitev bo služila kot uvod za razpravo in izmenjavo stališč o energetski učinkovitosti in doseganju ciljev na tem področju v Sloveniji in v EU.

Vir: PEK

Foto: Green Energy Center

Brezplačno dodeljevanje emisijskih kuponov

Določcista-pokrajinaene države članice bodo po sklepu Evropske komisije po določenih pravilih lahko brezplačno dodeljevale emisijske kupone v energetskem sektorju.

Od začetka tretje faze sistema EU za trgovanje z emisijami (2013-2020) bo moral energetski sektor načeloma kupovati vse svoje emisijske kupone. Vendar se do leta 2019 deset držav članic lahko odloči, da bodo elektrarnam omejeno število pravic dodelile brezplačno, namesto da bi jim jih prodale.

Ta izjema bo zadevnim desetim državam omogočila uspešnejšo modernizacijo energetskega sektorja in lažji prehod na proizvodnjo energije z manjšimi emisijami ogljika. Države članice, ki jim bo na voljo ta možnost, so: Bolgarija, Ciper, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska in Romunija.

Vir: PEK

Foto: waitakibio.com