Posts Tagged ‘evropska’

24 januar

O načrtovanih plinskih terminalih v Trstu

romana-jordan1 O načrtovanih plinskih terminalih v TrstuV okviru Odbora za peticije (PETI) v Evropskem parlamentu je danes potekala razprava o načrtovanih plinskih terminalih v Trstu. Razprave se je udeležila tudi poslanka dr. Romana Jordan:

“Plinskim terminalom ne nasprotuje le lokalno prebivalstvo, temveč tudi država Slovenija. Celo italijanski minister za okolje je ponovno odprl okoljsko poročilo. Poudariti želim, da niso problematična le postopkovna vprašanja, temveč obstajajo resni okoljski zadržki proti izvajanju projektov. Izpostavljam primer živega srebra, ki se je stoletja nalagalo na dnu morja v Tržaškem zalivu, in ki bi se v primeru gradnje lahko dvignilo ter s tem ogrozilo ekosistem. Z energetskega stališča plinski terminali nimajo več prednostnega pomena za dobavo energije. Zaradi obstoječih postopkov se lahko zgodi, da se bo gradnja terminalov začela prej, preden bo imela Slovenija pravno možnost ukrepanja. Zato pozivam Evropsko komisijo, da to prepreči.”

Na odboru PETI je sodeloval tudi predstavnik Evropske komisije, ki je povedal, da je trenutno v teku več preiskav na tem območju, tudi pilotnih. Za ugotovitev kršitve direktive mora biti dokazana nedvoumna napaka oziroma škodljiv vpliv, za kar pa trenutno Komisija nima dokazov.

Vir: Služba za odnose z javnostmi dr. Romane Jorsdan

18 januar

Evropska komisija o ekološki pridelavi hrane

zelenjava2 Evropska komisija o ekološki pridelavi hraneEvropska komisija je pred dnevi začela spletno javno posvetovanje o ekološko pridelani hrani. Posvetovanje je namenjeno vsem državljanom, ki jih ta tema zanima, in bo trajalo do 15. aprila 2013.

Posvetovanje zajema vprašanja o morebitnih poenostavitvah obstoječe zakonodaje ob sočasnem ohranjanju visokih standardov, pa tudi vprašanja v zvezi z nadzorom in mednarodno trgovino. Komisija bo rezultate posvetovanja uporabila pri pripravi novega političnega in pravnega okvira za ekološko kmetijstvo v Evropi, ki ga bo predvidoma predlagala ob koncu leta 2013.

Evropski predpisi o ekološki pridelavi zajemajo celotno pridelovalno verigo “od vil do vilic”. Pridelovalci, ki spoštujejo te predpise, imajo pravico, da svoje proizvode označijo z evropskim logotipom za ekološke izdelke.

Slika: FreeDigitalPhotos.net

5 januar

Evropska komisija s Kotičkom za otroke

otroci-igrajo-igre-150x136 Evropska komisija s Kotičkom za otrokeMinil je čas obdarovanj, kjer so naši otroci dobili take in drugačne igrače. Otroci pa se po dolgotrajni igri z eno in isto igračo le te naveličajo in za njo ostane le odpadek, ki onesnažuje naš planet, zato je pobuda Evropske komisije dobrodošla.

Vzpostavila je posebno spletišče - Kotiček za otroke, namenjeno otrokom in mladim. Spletišče vsebuje informacije o pravicah otrok ter igre, kvize in podatke o EU in njenih državah članicah. Otroci lahko tako na enostaven način izvejo pomembna dejstva o EU, njeni zgodovini in njenih državah članicah prek iger in kvizov, ki so na voljo v 22 jezikih EU. S tem novim spletiščem Evropska unija otrokom prvič nudi informacije o Uniji in o njihovih pravicah, ki so pripravljene posebno zanje in podane v slogu, ki ga razumejo. Kotiček za otroke sestavljajo trije deli:

Prvi del so igre in kvizi, kjer lahko otroci, stari od 6 do 16 let, igrajo zabavne
in poučne igre, ki so jih pripravile Evropska komisija in druge institucije.

Drugi del nosi naslov “Evropska unija: kaj je to?” Tu so na voljo interaktivni
zemljevid Evrope ter zabavni podatki o EU in vseh državah članicah.

Tretji del z naslovom “Spoznaj svoje pravice” vsebuje igre, video posnetke in
informacije o pravicah otrok iz dveh starostnih skupin.

Kotiček za otroke se povezuje in združuje z obstoječim spletiščem za učitelje - Kotičkom za učitelje, ki vsebuje gradivo, s katerim lahko učitelji razložijo, zakaj je bila ustanovljena EU in kako deluje.
Spletno stran si lahko ogledate na http://europa.eu/kids-corner/index_sl.htm

9 junij

V Bruslju tudi o smrtnosti čebel

cecebela-150x100 V Bruslju tudi o smrtnosti čebelNa konferenci o zdravstvenem varstvu čebel so v torek v Bruslju predstavili pilotni projekt za spremljanje smrtnosti čebel, usklajen na ravni EU. Cilj projekta, ki ga sofinancira Evropska komisija, je raziskati naraščajoči problem umiranja čebel z zbiranjem zanesljivih podatkov o smrtnosti čebel v državah članicah.

Konferenco, posvečeno pregledu dosedanjih dosežkov in tekočega dela na področju odkrivanja vzrokov za smrtnost čebel v Evropski uniji, sta organizirala Evropska komisija in novoustanovljeni referenčni laboratorij EU za zdravstveno varstvo čebel (laboratorij ANSES Sophia Antipolis v Franciji). Komisija in države članice pa so sicer na konferenci ponovno potrdile svojo zavezo k skrbi za zdravje čebel ter poudarile pomen sodelovanja in prizadevanj vseh udeležencev na tem področju.

Vir: PEK

Slika: wallpaperstock.net

7 februar

Prehodno obdobje za registracijo tradicionalnih zeliščnih medicinskih izdelkov se izteka

roza-150x100 Prehodno obdobje za registracijo tradicionalnih zeliščnih medicinskih izdelkov se iztekaRok za registracijo tradicionalnih zeliščnih medicinskih izdelkov se izteče 30. aprila 2011, zato morajo prosilci ustrezno prošnjo pravočasno posredovati pristojnim organom v državah članicah, kjer želijo plasirati izdelek na trg, da bo njihova registracija opravljena do konca prehodnega obdobja. Nekatere rastline namreč vsebujejo snovi, ki se jih lahko uporablja za zdravljenje bolezni. Medicinski izdelki iz omenjenih substanc so znani pod imenom “zeliščni medicinski izdelki”.

Kljub temu, da gre za naravne izdelke, so ti v določenih primerih nevarni za zdravje ljudi. Zato jih zajema farmacevtska zakonodaja, ki omogoča zaščito javnega zdravja z zagotavljanjem varnosti, učinkovitosti in kakovosti medicinskih izdelkov.

Vir: Evropska komisija

Foto: IrishTimes

1 februar

Napredek na področju energije iz obnovljivih virov

pokrajina-150x100 Napredek na področju energije iz obnovljivih virovCilji politike glede energije iz obnovljivih virov za leto 2020 bodo verjetno doseženi in celo preseženi, če bodo države članice v celoti izvajale svoje nacionalne akcijske načrte za energijo iz obnovljivih virov in če bodo izboljšani finančni instrumenti, je včeraj v sporočilu predstavila Evropska komisija.

Dodatno sodelovanje med državami članicami in boljše vključevanje energije iz obnovljivih virov na enotni evropski trg bi po ocenah prihranilo 10 milijard evrov letno.

Napovedi sporočila sicer kažejo, da bo za leto 2010 le sedem držav članic (Danska, Irska, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska in Portugalska) izpolnilo svoje cilje za energijo iz obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije, cilje na področju prometa za leto 2010 pa bo po napovedih izpolnilo devet članic (Avstrija, Finska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Romunija, Španija in Švedska).

Vir: Evropska komisija