Posts Tagged ‘goriva’

19 julij

Bruselj za sisteme preverjanja meril uporabe biogoriv

kmetijstvo-v-eu Bruselj za sisteme preverjanja meril uporabe biogorivEvropska komisija je odobrila sedem prostovoljnih sistemov za preverjanje trajnostnih meril pri uporabi biogoriv. Gre za sisteme, s katerimi se preveri, kje in kako se biogoriva proizvajajo. Biogoriva morajo, ne glede na to, ali so proizvedena lokalno ali so uvožena, izpolnjevati trajnostna merila, če želijo prejeti državno podporo ali se jih upošteva v obveznih nacionalnih ciljih za obnovljive vire energije.

Trajnostna merila pomenijo, da biogoriv ne moremo proizvajati na območjih z veliko biotsko raznovrstnostjo, npr. na zaščitenih območjih, ali območjih z veliko ogljika, npr. gozdovih in šotiščih. Poleg tega morajo biti emisije toplogrednih plinov v celotni proizvodni verigi najmanj 35 % nižje kot pri fosilnih gorivih. Ta odstotek se bo postopoma povečeval. Evropska komisija odobri prostovoljne sisteme za dobo petih let.

Vir: PEK

26 januar

Nadomestitev fosilnih virov energije z alternativnimi gorivi

traffic1-150x100 Nadomestitev fosilnih virov energije z alternativnimi goriviAlternativna goriva bi lahko nadomestila fosilne vire energije in tako omogočila prehod na trajnostni promet do leta 2050, je včeraj Evropski komisiji v svojem poročilu predstavila strokovna skupina zainteresiranih strani za bodoča pogonska goriva.

Evropska unija bo morala do leta 2050 zmanjšati svoj vpliv na okolje in rešiti težave v zvezi z varnostjo oskrbe z energijo, zato mora za potrebe prometa najti energetske vire, ki bodo neodvisni od nafte in pretežno brez emisij CO2. Strokovna skupina je prvič uporabila celovit pristop, ki zajema ves prometni sektor.

Pričakovanemu povpraševanju za vse vrste prevoza bi lahko zadostili s kombinacijo različnih alternativnih virov energije: glavni možnosti sta električna energija (akumulatorji ali vodikove gorivne celice) in biogoriva, premostitvena možnost so sintetična goriva (z naraščajočim deležem obnovljivih virov), metan (naravni plin in biometan) bi lahko deloval kot dopolnilno gorivo in utekočinjeni naftni plin kot dodatek.

Vir: Evropska komisija

Foto: flickr.com