Z zeleno gradnjo prihranite denar in ste obenem okolju prijaznejši

hisaPrednosti zelenih zgradb niso zgolj v stroških, ampak pomemben cilj dosegajo tudi na okoljevarstvenem področju in udobju uporabnikov.

Izkušnje v tujini kažejo, da imajo zelene zgradbe tudi do 60 odstotkov manjše stroške vzdrževanja in rabe vse energije v primerjavi z običajnimi objekti, medtem ko stroški izvedbe ne presegajo 3-10 odstotkov višje cene od klasične gradnje.

Projektantske rešitve arhitekture, konstrukcije, prezračevanja, ogrevanja, osvetljenosti morajo biti medsebojno usklajene, saj lahko le na ta način pričakujemo sinergijske učinke različnih sistemov in skladno delovanje celote.

Dobre priložnosti za izboljšave in optimizacijo stavb so na začetku načrtovanja, v kasnejših fazah pa se zmanjšujejo. Zato moramo že v začetku poiskati najboljše rešitve, ki vključujejo znanje in izkušnje vseh sodelujočih v projektu, saj bodo le tako načrtovani objekti dosegli zastavljene okoljevarstvene in finančne cilje zelene gradnje.

Vir: katalog Zelena gradnja