Posts Tagged ‘kolektorji’

15 november

Dejavniki nameščanja sončnih kolektorjev

soncni-kol1 Dejavniki nameščanja sončnih kolektorjevZa ogrevanje naših gospodinjstev s pomočjo zemeljskega plina ali kurilnega olja, porabimo veliko energije in denarja, poleg tega se pri ogrevanju v okolje sproščajo plini, ki mu škodujejo. Sončna svetloba je ena izmed virov energije, ki jo lahko koristimo tudi za ogrevanje naših stanovanj oziroma hiš. In čeprav prihaja zdaj obdobje z manj sonca, je morda prav ta čas najprimernejši za razmislek in pripravo na to.

Pri nameščanju solarnega sistema je potrebno upoštevati nekaj dejavnikov, ki vplivajo na kakovost izkoriščanja sončne energije.

Prvi dejavnik je izbira najustreznejšega mesta za sistem. Najpogosteje uporabljeno mesto so strehe hiš, saj je njihov naklon najbolj ustrezen, da bo izkoristek energije maksimalen. Ključno je, da kolektorje obrnemo proti jugu, saj je ta del najbolj izpostavljen soncu. Možnost postavitve so tudi tla, vendar so ta področja pogosteje bolj osenčena, kar pa zmanjša izkoristek sistema.

Naslednji dejavnik je velikost sončnih kolektorjev, pri katerem se upošteva lego vašega objekta ter količino vode in energije, ki jo imate namen porabiti.

Zadnji pomemben dejavnik je naklon zbiralnikov, ki mora biti med 35 in 45 stopinjami.

V osnovi ločimo kolektorje na ploščate in vakuumske. Pri slednjih je izkoristek najoptimalnejši, saj delujejo tudi ob oblačnem vremenu in zimskem času. Ploščati kolektorji pa so preprostejši za montažo, vendar so primerni za energetsko manj zahtevna obdobja, kot sta pomlad in jesen.

Povzeto po: www.solarix.si

3 november

Sončni kolektorji kot energija prihodnosti

solarnisistem Sončni kolektorji kot energija prihodnostiSončni kolektorji so sistemi, ki so namenjeni izkoriščanju sončne energije, ki se uporablja za ogrevanje stavb in sanitarne vode. Trg sončnih kolektorjev se iz leta v leto močno povečuje, saj so okolju prijazni, uporabnikom omogočajo minimizacijo stroškov, uporabljajo pa sončno energijo, ki jo pogosto označujemo kot energija prihodnosti. 

Življenjska doba sončnih kolektorjev je do 25 let, začetna investicija pa se povrne v 8 do 10 letih. Sončne kolektorje je potrebno razlikovati od sončnih celic, saj prve izrabljajo infrardečo valovanje, s katero segrevajo tekočine, sončne celice pa sončno svetlobo spreminjajo v električno energijo.

Poznamo več vrst kolektorjev, v osnovi pa jih ločimo na ploščate in vakuumske kolektorje. Vsaka skupina kolektorjev prinaša različne prednosti, lahko pa ima tudi različne slabosti in težave.

Glavne prednosti, s katerimi se ponašajo prav vse vrste sončnih kolektorjev, so prijaznost okolju, saj se z uporabo solarnih sistemu v ozračje ne spuščajo škodljive emisije, uporablja se vir energije, ki je neizčrpen in dostopen vsem, nizki stroški vzdrževanja, neodvisnost od cen energentov, subvencije, ki jih podeljuje država za nakup okolju prijaznih sistemov za izkoriščanje energije.

Avtor članka: solarni sistemi nature d.o.o.