Posts Tagged ‘MOP’

23 oktober

Prižgite svečo manj

sveca Prižgite svečo manjOdpadki ne nastajajo kar sami od sebe, ampak pri vsakemm našem početju, zato lahko količino odpadkov zmanjšujemo sami. Seveda je to dolgotrajen proces spreminjanja naših navad.

Ministrstvo za okolje in prostor začenja z akcijo »Bi prižgali letos svečo manj?«. Gre za eno od ozaveščevalnih akcij, ki so jih letos izpeljali pod skupnim naslovom Zeleni odtis. Cilj vseh teh akcij je dvigovanje ozaveščenosti ljudi o pravilnem ravnanju z odpadki.

V letu 2010 je bilo po podatkih Carinskega urada RS danih na slovenski trg 6.856.464 kg nagrobnih sveč. Verjetno niti ne pomislimo, da s takšno količino sveč povzročimo tudi veliko odpadkov. Po podatkih Agencije za okolje je bilo v letu 2010 zbranih 2.361.970 kg odpadnih nagrobnih sveč. Recikliranih pa je bilo 823.165 kg odpadnih nagrobnih sveč.

Zato z akcijo spodbujajo k razmisleku, ali bi prižgali svečo manj. Predniki vam ne bodo zamerili, potomci vam bodo za to hvaležni.

Vir: MOP

1 junij

Današnji dan je posvečen reki Savi

sava Današnji dan je posvečen reki SaviDan naše najdaljše reke, ki je dolga 244 km, od tega 220 km na naših tleh, bo letos obeležen s tretjim zasedanjem držav pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (Bosna in Hercegovina, Republika Hrvaška, Republika Srbija in Republika Slovenija).

Ministrstvo za okolje in prostor bo gostilo predstavnike na visoki ministrski ravni in predstavnike mednarodne skupnosti. Udeleženci bodo govorili o novi strategiji in smernicah za izvajanje okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, del zasedanja pa bodo namenili regionalnim projektom, pomembnim za izvajanje okvirnega sporazuma in razvoj v porečju reke Save ter možnostih za njihovo financiranje.

Mednarodna komisija Savskega bazena bo udeležence seznanila s svojim delom in rezultatih, ki so jih države Savskega bazena dosegle z izvajanjem okvirnega sporazuma.

Vir: MOP