Na Finskem prva ekološka vas

eco-hisaPonosni zeleni naziv nosi vas Kempele na severu Finske, ki kot skupek družinskih, okolju prijaznih hiš, predstavlja pilotski projekt, katerega cilj je ustanoviti energetsko samozadostnost, slonečo na obnovljivih virih energije, dobro vzdušje in obenem prihraniti energijo.

Po navedbah Juha Sipile, izvršnega direktorja Fortel Components, je ogrevanje v hišah talno, s pretakajočo se vodo, tehnične rešitve pa so naravnane tako, da varčujejo z elektriko. V ta namen so zgradili omrežje za lokalno ogrevanje, ki je narejeno tako, da preprečuje izgubo energije. Energijo proizvajajo iz lesnih briketov s pomočjo uplinjanja, hiše pa so ogrevane s pomočjo odpadne toplote, ki nastaja pri proizvajanju elektrike. Vsaka hiša ima 700 litrski vodni rezervoar, zaradi česar je dobava vode hitra, poleg tega pa je preprosto ogreti vodo na nizko temperaturo iz odpadne toplote pri proizvodnji električne energije, zaradi česar ločeno proizvajanje toplotne energije ni potrebno.

Čista energija in okolju prijazna gradnja sta po mnenju Sipile najhitreje rastoča sektorja na svetu.

Novembra lani je vas Kempele za prizadevanja dobila nagrado Finske zveze mestnih inženirjev za inovativno razvojno delo.

Vir: energetika.net

Foto: Ecobob

Na Gorenjskem bodo povečali izrabo obnovljivih virov

soncna-energijaZ namestitvijo energetsko učinkovitih sistemov na petih gorenjskih osnovnih šolah in plavalnem bazenu bodo Gorenjci v okviru projekta Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru povečali izrabo alternativnih virov energije. Prek projekta Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru (REAAL – Renewable Energy Across the Alpine Land) Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) in gorenjske občine tako spodbujajo uporabo obnovljivih virov energije, poleg ekološke koristi pa bodo občine deležne še finančnih prihrankov pri ogrevanju objektov, zatrjujejo v RRA Gorenjska.

Projekt, vreden dobrih 4,1 milijona evrov, vključuje gorenjske občine Bled, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Kranj, Kranjska Gora in Žiri, ki prispevajo petnajstino vrednosti projekta.

Začetki projekta sicer segajo v marec 2009, ko je bilo treba po njegovi odobritvi pripraviti strokovno projektno dokumentacijo za začetek izvajanja projektnih aktivnosti.

Vir: Energetika.net

Foto: ecofriend.org

Napredek na področju energije iz obnovljivih virov

pokrajinaCilji politike glede energije iz obnovljivih virov za leto 2020 bodo verjetno doseženi in celo preseženi, če bodo države članice v celoti izvajale svoje nacionalne akcijske načrte za energijo iz obnovljivih virov in če bodo izboljšani finančni instrumenti, je včeraj v sporočilu predstavila Evropska komisija.

Dodatno sodelovanje med državami članicami in boljše vključevanje energije iz obnovljivih virov na enotni evropski trg bi po ocenah prihranilo 10 milijard evrov letno.

Napovedi sporočila sicer kažejo, da bo za leto 2010 le sedem držav članic (Danska, Irska, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska in Portugalska) izpolnilo svoje cilje za energijo iz obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije, cilje na področju prometa za leto 2010 pa bo po napovedih izpolnilo devet članic (Avstrija, Finska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Romunija, Španija in Švedska).

Vir: Evropska komisija