V Sloveniji nov krajinski park

radensko_poljeKonec prejšnjega tedna je bil ustanovljen Krajinski park Radensko polje. To je prvi primer skupne ustanovitve širšega zavarovanega območja narave v Sloveniji, kjer sta ustanovitelja dva, in sicer Vlada RS ter lokalna skupnost, Občina Grosuplje.

Območje Radenskega polja predstavlja kraški biser osrednjega dela Slovenije, leži tri kilometre jugovzhodno od Grosuplja in se razprostira na dobrih 15 km2. S svojimi značilnimi kraškimi pojavi, ki se kažejo v obliki izrazitih retij ali estavel, ponorov, vrtač, kraških jam ter kraškega polja, ki se ob deževju spreminja v jezero, ponuja neizmeren raj za vse ljubitelje narave. Hkrati s prepletom suhih in vlažnih travišč, vodne in obvodne vegetacije ter gozda, ki zaokrožuje kraško polje, predstavlja to območje neprecenljiv vir bogastva rastlinskih in živalskih vrst.

Več si lahko preberete tukaj.

Razstava o krajinskem parku Ljubljansko barje

barjeV obeležitev svetovnega dneva mokrišč, ki se je zgodil 2. februarja, in ob začetku delovanja Krajinskega parka Ljubljansko barje je le-ta pripravil razstavo o zgodovinskih, kulturnih, etnoloških in naravnih znamenitostih Ljubljanskega barja, ki bo na ogled vse do 28. februarja 2011 v Botaničnem vrtu v Ljubljani, in sicer v sprejemni avli tropskega rastlinjaka.

Ljubljansko barje je tesno povezano z vodo, saj brez njene prisotnosti ta naravni rezervat ne bi imel takšne pomembnosti, ki se odraža tako na kulturno-zgodovinski ravni kot tudi v smislu naravne dediščine.

Z obiskom Ljubljanskega barja se lahko prepričamo, da je to eden najlepših, najbolj vrednih in biotsko najbolj pestrih območij parka. Omenjena območja predstavljajo ohranjene komplekse visokobarjanskega gozda, ohranjen gozd črne jelše, ilirsko hrastovo belogabrove in lirsko bukove gozdove ter množico posameznih vlagoljubnih dreves v obliki drevesnih naravnih vrednot, zato območje spada med biotsko najpestrejše, tako v rastlinskem, predvsem pa v živalskem smislu.

Vir: ljubljana.si

Foto: Wikipedia