Posvet na temo energije in čistega okolja

cista-energijaEvropska komisija je v začetku marca objavila načrt za prehod v nizkoogljično družbo do leta 2050 in načrt za energetsko učinkovitost, ki ju bodo predstavili na tokratnem posvetu v petek, 8. aprila 2011, v Centru Evropa, na njem pa bo sodelovala tudi Mary Veronika Tovšak Pleterski, direktorica na generalnem direktoratu Evropske komisije za podnebne ukrepe.

Predstavitev bo služila kot uvod za razpravo in izmenjavo stališč o energetski učinkovitosti in doseganju ciljev na tem področju v Sloveniji in v EU.

Vir: PEK

Foto: Green Energy Center

Zaključni podnebni posvet na temo prehoda v nizkoogljično družbo

co21Podnebne spremembe so med največjimi izzivi, s katerimi se trenutno spopada svet, Evropska Unija in tudi Slovenija. Cilj znižanja izpustov toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020 je postal zakonska zahteva Evropske Unije, soočeni pa smo tudi z zahtevami po povečanju snovne učinkovitosti ter s potrebo po preobrazbi v nizkoogljično družbo.

O teh in mnogih drugih izzivih za izvajanje podnebno-energetskih zavez so potekale razprave na petih podnebnih posvetih, ki so po Sloveniji potekali od maja 2010 v okviru projekta »Slovenija znižuje CO2«. Posveti so ena izmed akcij v okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju evropskih vsebin.

Zaključni posvet na temo prehoda v nizkoogljično družbo bo potekal 10. januarja 2010 med 9. in 13. uro na Gospodarski zbornici Slovenije na Dimičevi 13 v Ljubljani.

Foto: SciNews Blog

Vir: Evropska komisija